เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2559 - 15:01

Honda จับมือ TRS 99.5 จัดโครงการ TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าปี 4

 

          บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ สถานีวิทยุ TRS 99.5 แถลงข่าวเปิดโครงการ "TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ปี 4 เพื่อสนับสนุนการขับขี่ปลอดภัยในสังคมไทย โดยเป็นการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคการสาธิตให้กับลูกค้าฮอนด้า ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุ 99.5 และผู้ที่สนใจโครงการ ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ (ถนนรามคำแหง) พร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมพิเศษให้กับนักศึกษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดนครราชสีมา หวังลดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักขับมือใหม่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในอันดับต้นๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยได้ที่ TRS 1255 Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

          คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะแบรนด์รถยนต์ที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 50 ปี นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎจราจร ฮอนด้าได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้น เมื่อปี 2537 และได้เปิดศูนย์ฝึกอบกรมขับขี่ปลอดภัยด้านรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในปี 2551 นอกจากนั้นยังร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด อาทิ โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ โครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และโครงการ "TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ซึ่งเราตั้งเป้าจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าภายในสิ้นปี 2559 กว่า 8,000 คน"

 

 

          พลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษาสถานีวิทยุ 99.5 กล่าวว่า "สถานีวิทยุ TRS 99.5 ผลิตรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสูงสุด พร้อมกับปณิธานในการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความสุข ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถานีฯ เล็งเห็นว่าแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for Road Safety) มีความสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของสถานีฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฟัง และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,243 คน จากการอบรมทั้งหมด 29 ครั้ง"

 

 

          ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า "รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนนักศึกษาจาก 2 สถาบัน คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมในการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูบเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืน"

 

 

          โครงการ "TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ และเสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจรในภาคทฤษฎีในหัวข้อต่างๆ อาทิ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทและข้อปฏิบัติในการขับรถ การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ อาทิ การบำรุงรักษารถยนต์ การสังเกตจุดบอดและพื้นที่อับของตัวรถ รวมถึงการสาธิตการทำงานของระบบเบรค ABS และการควบคุมรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ "TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ได้ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ TRS 1255 Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook