เขียนโดย: Thanathip

เมื่อ: 4 กรกฏาคม 2566 - 14:35

“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.” ชวนเด็ก และเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษาปี 2566

     มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานร่วมรณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต กับการประกวด 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 

     มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” และได้รับการสนับสนุนจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

     ปีนี้จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนที่กำลังศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายใต้แนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ถ้าประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน”

ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน”

ประกวด VDO Clip สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิต New Normal”

     เด็ก และเยาวชน ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมพร้อมสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียดที่ lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th โทรศัพท์      0-2055-8444 ต่อ 316, 318

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook