เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 24 กรกฏาคม 2563 - 16:29

Honda ชวนพนักงานจิตอาสาร่วมผลิตอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ส่งความห่วงใยผ่านโครงการ Honda Dream School

 

          บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อ โครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้าร่วมส่งต่อความห่วงใย

 

 

          รวมพลังอาสาร่วมกันผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร และโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ หน้ากาก Face shield แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์แบบขวด เพื่อนำไปบริจาคและส่งมอบให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้ ฮอนด้า ยังมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า ได้แก่ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ให้กับทางโรงเรียน อีกทั้งช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมส่งต่อสังคมคุณภาพอีกด้วย

 

 

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต ประจำวันจนเกิดเป็นวิถีใหม่ New Normal ทุกๆ สถานที่มีการกำหนดมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงในโรงเรียนและสถานศึกษา ฮอนด้า ภายใต้ โครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้า ทั้งในส่วนของสำนักงาน ส่วนการขายและบริการ โรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงาน จ.ปราจีนบุรี

 

 

          ร่วมผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในบริเวณ “พื้นที่ปันสุข” ซึ่งได้แก่ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหารและโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 46 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 35 แท่น หน้ากาก Face shield 100 ชิ้น รวมถึงร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบหลอด 300 หลอดและแบบขวด 250 ขวด นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้มอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda เพื่อใช้สำหรับพ่นฆ่าเชื้อ โดยมอบให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี

 

 

          คุณไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 22 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 4 แท่น หน้ากาก Face shield 100 อัน เจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบหลอด 300 หลอด เจลแอลกอฮอล์แบบขวด 50 ขวด ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน โดยมี คุณมาโนช ขะมันจา ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เป็นผู้รับมอบ

 

 

          คุณไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 10 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 15 แท่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 100 ขวด อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และถังขยะสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณอภิพัฒน์ ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

          คุณไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 10 ชุด ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 4 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 20 แท่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 100 ขวด อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และถังขยะสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

          คุณมาโนช ขะมันจา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางชัน กล่าวว่า “ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณฮอนด้าเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยให้โรงเรียนได้ยกระดับความพร้อมในการรับมือกับเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงอาหารที่มีการแยกเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อครู นักเรียนและบุคลากรในการใช้ชีวิตในโรงเรียน”

 

 

          คุณประคอง ฐิตะสุต ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) กล่าวว่า “สำหรับการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกครั้งที่ทางโรงเรียนได้รับสิ่งดีๆ จากฮอนด้า เพราะทางฮอนด้าได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ ให้กับโรงเรียนเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่น การเข้ามาให้ความรู้เด็กๆ ในเรื่องของการแยกขยะ และความปลอดภัยเรื่องวินัยจราจร รวมถึงการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ให้กับโรงเรียน ต้องขอขอบคุณฮอนด้าเป็นอย่างยิ่ง”

 

 

          คุณประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเอน กล่าวว่า “ทางโรงเรียนหว้าเอนรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางฮอนด้าได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนห่างไกลของจังหวัดปราจีนบุรีให้มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ความปลอดภัย กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังของบ้านเมืองในอนาคตต่อไป ต้องขอบคุณทางฮอนด้าเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาดำเนินโครงการดีๆ มากมายและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม”

          เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่ฮอนด้าได้ดำเนินโครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทยในชุมชนใกล้เคียงโรงงานและสำนักงานฮอนด้า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดเพื่อพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากเจตนารมณ์ของฮอนด้าที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook