เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2563 - 14:34

Mitsubishi ประเทศไทย พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการ ฝึกอบรมทางไกล

 

          สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย หรือ EA ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ด้วยความมุ่งมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีพันธกิจหลักคือการพัฒนาบุคลากรของผู้จําหน่าย ให้มีทักษะความรู้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านการขาย และบริการหลังการขาย

 

          ด้วยสถานการณ์ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จึงเริ่มนําระบบ “การฝึกอบรมทางไกล” มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของผู้จําหน่ายอย่างต่อเนื่อง

 

 

          “แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นขณะนี้ แต่เราไม่คิดที่จะหยุดนิ่งและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายผู้จําหน่ายทั่วประเทศในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมทั้งในด้านความรู้และทักษะเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยระบบการฝึกอบรมทางไกลนี้จะสามารถฝึกอบรมบุคลากรได้มากกว่า 5,000 คน ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายนี้ ”มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

 

 

          ระบบการฝึกอบรมทางไกลของสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียนด้วยตนเอง การเรียนด้วยตนเอง การเรียนด้วยตนเอง 2) การสอนโดยครูฝึก การสอนโดยครูฝึกประจําศูนย์บริการ ประจําศูนย์บริการ (In-House Training หรือ Train the Trainer) 3) การเรียนรู้ผ่านระบบ เรียนรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Broadcasting)

 

 

  • การเรียนด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) และ รูปแบบวีดีโอเลิร์นนิ่ง (Video Learning) บุคลากรของผู้จําหน่ายสามารเรียนผ่านระบบออนไลน๋ได้จากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่งทําให้การฝึกอบรมง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาสําหรับการเรียนได้เอง โดยสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมฯ ออกแบบและผลิตเนื้อหาให้กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสําหรับการเรียนด้วยตัวเอง และกําหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 นี้ ให้มีพร้อมทั้งหมด 12 กลุ่มวิชาแบ่งเป็นอีเลิร์นนิ่ง 49 วิชา วีดีโอเลิร์นนิ่ง 167 คลิป

 

 

  • การสอนโดย การสอนโดยผู้ฝึกสอนประจําศูนย์บริการ ที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายผู้จําหน่ายโดยการต่อยอดจากหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้พนักงานของผู้จําหน่ายแต่ละแห่งสามารถเป็นผู้ฝึกสอนประจําศูนย์บริการ สําหรับแผนกขาย และบริการหลังการขาย โดยผู้ฝึกสอนจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมฯ อย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับคู่มือ และสื่อการสอนมาตรฐาน ให้สามารถดําเนินการฝึกอบรมได้ในรูปแบบการสอนในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนในระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) รวมทั้งให้คําแนะนํา (Coaching)

 

 

  • ระบบถ่ายทอดสด อนไลน์เป็นการสอนผ่านระบบประชุมทางไกล โดยทั้งผู้ฝึกสอน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถพูดคุยถามตอบกันได้แบบเรียลไทม์ ระบบดังกล่าวนํามาใช้สําหรับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานผู้จําหน่ายจากทุกแผนก ได้แก่ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่ปรึกษางานบริการ พนักงานอะไหล่ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค รวมถึงเจ้าหน้าที่ซ่อมสี และตัวถัง โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้มีแผนที่จะทําการถ่ายทอดสดทางออนไลน์สําหรับ 63 หัวขฃ้อวิชา ทั้งนี้สถาบันการศึกษา และฝึกอบรมยังสามารถสอบวัดผลและประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้อีกด้วย

 

          มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร โดยมีสถาบันการศึกษา และฝึกอบรม เป็นศูนย์กลางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อพัฒนาความพึงพอใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์แบรนด์ระดับโลก ‘Drive your Ambition’

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook