เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 27 เมษายน 2560 - 16:17

Toyota เผยยอดขายเดือนมีนาคม 2560 เติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆ เซกเมนท์

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9%, รถเพื่อการพาณิชย์ 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8% 

 

          ตลาดรถยนต์ในช่วงเดือนมีนาคม มีปริมาณการขายที่ 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.9% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นที่แนะนำในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 22,072 คัน เพิ่มขึ้น 4.6% ส่วนแบ่งตลาด 26.0 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 16,184 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 19.1%
 • อันดับที่ 3 Honda 12,618 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9%                                 

 • อันดับที่ 1 Honda 10,000 คัน เพิ่มขึ้น 30.8% ส่วนแบ่งตลาด  29.9%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,841 คัน เพิ่มขึ้น 52.7% ส่วนแบ่งตลาด  26.4%
 • อันดับที่ 3 Nissan 3,778 คัน เพิ่มขึ้น 73.1% ส่วนแบ่งตลาด  11.3%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 14,810 คัน เพิ่มขึ้น 25.1% ส่วนแบ่งตลาด 35.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 12,457 คัน ลดลง 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 5,136 คัน เพิ่มขึ้น 61.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,138 คัน

 1. Toyota 2,236 คัน
 2. Mitsubishi 1,758 คัน
 3. Isuzu 1,405 คัน
 4. Ford 608 คัน
 5. Chevrolet 131 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,826 คัน เพิ่มขึ้น 15.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 13,405 คัน เพิ่มขึ้น 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.4%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,221 คัน ลดลง 2.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,528 คัน เพิ่มขึ้น 74.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5.0%                     

 • อันดับที่ 1 Isuzu 16,184 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด  31.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota 13,231 คัน ลดลง 13.6% ส่วนแบ่งตลาด  25.8%
 • อันดับที่ 3 Ford 5,347 คัน เพิ่มขึ้น 65.3% ส่วนแบ่งตลาด  10.4%

 

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขายรวมทั้งสิ้น 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 38.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.3% เป็นผลจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 58,759 คัน เพิ่มขึ้น 16.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 14.5% ส่วนแบ่งตลาด 19.8%
 • อันดับที่ 3 Honda 30,191 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 14.3%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 80,412 คัน เพิ่มขึ้น 38.7%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 23,563 คัน เพิ่มขึ้น 37.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 22,989 คัน เพิ่มขึ้น 72.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
 • อันดับที่ 3 Mazda 7,961 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด  9.9%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 107,056 คัน เพิ่มขึ้น 7.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 38,250 คัน เพิ่มขึ้น 15.0% ส่วนแบ่งตลาด 35.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 33,627 คัน ลดลง 4.3% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
 • อันดับที่ 3 Ford 12,246 คัน เพิ่มขึ้น 52.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 14,615 คัน

 • Toyota 5,678 คัน
 • Mitsubishi 4,061 คัน
 • Isuzu 2,875 คัน
 • Ford 1,731 คัน
 • Chevrolet 270 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 92,441 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 35,375 คัน เพิ่มขึ้น 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 27,949 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 10,515 คัน เพิ่มขึ้น 57.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 130,078 คัน เพิ่มขึ้น 5.3%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 14.5% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 35,770 คัน ลดลง 3.9% ส่วนแบ่งตลาด 27.5%
 • อันดับที่ 3 Ford 12,711 คัน เพิ่มขึ้น 51.5% ส่วนแบ่งตลาด  9.8%

          สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook