เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 17 เมษายน 2567 - 11:42

ยอดขาย NETA ในไทยไตรมาสแรก เติบโตขึ้น 12.1 % พร้อมเปิดตัว NETA X ไตรมาสสอง

NETA แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ าจากประเทศจีนเผยยอดจดทะเบี ยนในไทยไตรมาสแรกของปี 2567 เติบโตขึ้น 12.1% สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ในขณะที่ยอดจองในงาน Motor Show ที่ผ่านมาสูงถึง 1,618 คัน เตรียมแนะนำ NETA X รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสไตล์ SUV   ไตรมาสสองปีนี้ ประกาศเดินหน้าแผนงานระดั บสากลอย่างต่อเนื่องเผยรัฐบาลฮ่ องกงเล็งเห็นศักยภาพของ NETA  สนับสนุนเงินทุนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 

 

มร.ชู กังจื้อ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนิ นงานของ NETA  ในประเทศไทยในไตรมาสแรกที่ผ่ านมาว่า NETA มียอดจดทะเบียนกว่ า 2,800 คัน เติบโตขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกั บช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่ านมาซึ่งมียอดจดทะเบียนกว่า 2, 500 คัน และสามารถครองส่วนแบ่ งการตลาดในกลุ่มรถยนต์พลั งงานไฟฟ้า 13%  ในขณะที่ ยอดจองรถในงาน Motor Show ที่ผ่านมา NETA มี ยอดจองรวม 1,618 คัน

 

ยอดจดทะเบียน NETA V โดยกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

          ช่วงเวลา                              จำนวนคัน                     อัตราการเติบโต (YoY)

   มกราคม - มีนาคม 2566                    2,502                                  -

   มกราคม - มีนาคม 2567                    2,805                            +12.11%

 

“NETA ขอขอบคุณลูกค้าคนไทยที่ ไว้วางใจในแบรนด์ NETA และสนั บสนุนให้เราเติบโตอย่างมั่ นคงในในตลาดเมืองไทย ทั้งนี้บริษัทฯ จะเร่งดำเนิ นการส่งมอบ NETA V-II ให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด และกำลังอยู่ในช่วงของการเตรี ยมเปิดตัว NETA X สู่ตลาดประเทศไทยด้วยราคาไม่ เกิน 1 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ของปีนี้ สำหรับ NETA X เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สไตล์ Compact  SUV โดดเด่นด้ วยดีไซน์ มาพร้อมพื้นที่ภายในห้ องโดยสารกว้างขวางตอบสนองไลฟ์ สไตล์ความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ และฟังก์ชันการใช้งานด้ วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ ให้ระยะทางในการขับขี่ที่ไกลถึง 500 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองได้ตั้ งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ” มร.ชู กล่าว

 

มร. ชู กังจื้อ กล่าวเสริมถึงความมั่ นคงของการดำเนินงานของ NETA  ในระดับสากลว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมื อครั้งสำคัญระหว่าง NETA กับรั ฐบาลฮ่องกง ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวรัฐบาลฮ่ องกงจะมอบเงินสนับสนุนกว่า 200  ล้านดอลลาร์ฮ่องกงให้กับ NETA  และเงินลงทุนกว่า 200 ล้านเหรี ยญสหรัฐในฐานะผู้ลงทุนหลัก ซึ่งนับเป็นการยกระดับความสัมพั นธ์ระหว่างบริษัทกับภาครัฐบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุ ตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในภู มิภาคนี้ ยิ่งไปกว่านั้น NETA  ยังจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ มเติมจากนครหนานหนิงเพื่อขยายศั กยภาพการดำเนินธุรกิจของแบรนด์  NETA สู่ตลาดภายนอกประเทศจี นมากขึ้น”

 

สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยในปี 2567 NETA  จะดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “All in Thailand, All for Thailand” ที่มุ่งพัฒนาอุ ตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเริ่มต้นการผลิ ตภายในประเทศร่วมกับพันธมิตรเชิ ง

กลยุทธ์ การยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้ วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ ทรงพลังและติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง การเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกทีมที่ เป็นคนไทยมากกว่า 85% การพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพสูงให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้าง

แบรนด์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  NETA Call Center โทร. 02-023-9981 ทุกวั นตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่ อนไหวต่างๆ ของ NETA ได้ที่:

●     Facebook                            : Neta Auto Thailand

●     NETA Line Official              : @netaautothailand

●     Website                               : www.neta.co.th

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook