เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 29 กันยายน 2560 - 16:03

Toyota เผยยอดขายเดือนสิงหาคม 2560 ยอดขายสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่องถึง 10.2 %

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 26,868 คัน เพิ่มขึ้น 8.5% รถเพื่อการพาณิชย์ 41,094 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 33,399 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% 

          ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีปริมาณการขาย 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมอย่างต่อเนื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับแรงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของภาครัฐ ที่เริ่มส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์

 

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 67,962 คัน เพิ่มขึ้น 6.8%                               

 • อันดับที่ 1 Toyota 16,064 คันลดลง 24.3% ส่วนแบ่งตลาด 23.6 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 12,784 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 18.8%
 • อันดับที่ 3 Honda 10,712 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 15.8%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 26,868 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 7,931 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota 5,598 คัน ลดลง 30.9% ส่วนแบ่งตลาด 20.8%
 • อันดับที่ 3 Mazda 3,201 คัน เพิ่มขึ้น 50.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  33,399 คัน เพิ่มขึ้น 10.1%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 11,785 คัน เพิ่มขึ้น 20.4% ส่วนแบ่งตลาด 35.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 9,834 คัน ลดลง 19.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,498 คัน เพิ่มขึ้น 34.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,224 คัน

 1. Toyota 1,502 คัน
 2. Isuzu 1,007 คัน
 3. Mitsubishi 894 คัน
 4. Ford 729 คัน
 5. Chevrolet 92 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,175 คัน เพิ่มขึ้น 14.4%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 10,778 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,332 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,769 คัน เพิ่มขึ้น 44.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 41,094 คัน เพิ่มขึ้น 5.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 12,784 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,466 คัน ลดลง 20.2% ส่วนแบ่งตลาด 25.5%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,779 คัน เพิ่มขึ้น 33.2% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

 

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 543,120 คัน เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.3% จากการที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่ยังคงมีอยู่สูง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 543,120 คัน เพิ่มขึ้น 10.2%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 145,059 คัน ลดลง 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 26.7%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 102,020 คัน เพิ่มขึ้น 8.6% ส่วนแบ่งตลาด 18.8%
 • อันดับที่ 3 Honda 82,641 คัน เพิ่มขึ้น 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.2%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 215,150 คัน เพิ่มขึ้น 20.7%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 61,460 คัน เพิ่มขึ้น 16.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
 • อันดับที่ 2 Toyota 57,178 คัน เพิ่มขึ้น 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.6%
 • อันดับที่ 3 Mazda 23,066 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 265,159 คัน เพิ่มขึ้น 5.2%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 93,166 คัน เพิ่มขึ้น 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 82,456 คัน ลดลง 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
 • อันดับที่ 3 Ford 32,285 คัน เพิ่มขึ้น 40.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 36,237 คัน

 1. Toyota 13,069 คัน
 2. Mitsubishi 9,161 คัน
 3. Isuzu 8,245 คัน
 4. Ford 4,969 คัน
 5. Chevrolet 793 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 228,922 คัน เพิ่มขึ้น 8.6%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 84,921 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 69,387 คัน ลดลง 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 27,316 คัน เพิ่มขึ้น 47.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 327,970 คัน เพิ่มขึ้น 4.3%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 102,020 คัน เพิ่มขึ้น 8.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 87,881 คัน ลดลง 11.0% ส่วนแบ่งตลาด 26.8%
 • อันดับที่ 3 Ford 34,128 คัน เพิ่มขึ้น 39.6% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

 

 

          ส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของตลาดที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook