เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 31 สิงหาคม 2560 - 11:00

Toyota เผยยอดขายเดือนกรกฎาคม 2560 ยอดขายโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 10.7 %

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 65,178 คัน เพิ่มขึ้น 7.5%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 26,799 คัน เพิ่มขึ้น 10.0%  รถเพื่อการพาณิชย์ 38,379 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,741 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% 

 

 

          ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม มีปริมาณการขาย 65,178 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10.0% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.8% เป็นผลจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา

 

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม2560

     1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 65,178 คัน เพิ่มขึ้น 7.5%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 16,507 คัน ลดลง 17.9% ส่วนแบ่งตลาด 25.3 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 12,127 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 18.6%
 • อันดับที่ 3 Honda 10,501 คัน เพิ่มขึ้น 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 16.1%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 26,799 คัน เพิ่มขึ้น 10.0%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 7,546 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 6,413 คัน ลดลง 18.2% ส่วนแบ่งตลาด 23.9%
 • อันดับที่ 3 Mazda 2,894 คัน เพิ่มขึ้น 24.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  30,741 คัน เพิ่มขึ้น 5.4%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 10,962 คัน เพิ่มขึ้น 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 35.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 9,517 คัน ลดลง 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,910 คัน เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,476 คัน

 1. Mitsubishi 1,045 คัน
 2. Isuzu 1,025  คัน
 3. Ford 639 คัน
 4. Toyota 629 คัน
 5. Chevrolet 138 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,265 คัน เพิ่มขึ้น 9.3%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 9,937 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.4%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,888 คัน ลดลง 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,271 คัน เพิ่มขึ้น 32.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 38,379 คัน เพิ่มขึ้น 5.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 12,127 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.6%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,094 คัน ลดลง 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,192 คัน เพิ่มขึ้น 23.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.9%

**********

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 475,158 คัน เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.0% เป็นผลจากการความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่จากหลากหลายค่ายรถยนต์ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี รวมถึงนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

 

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 65,178 คัน เพิ่มขึ้น 7.5%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 16,507 คัน ลดลง 17.9% ส่วนแบ่งตลาด 25.3 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 12,127 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 18.6%
 • อันดับที่ 3 Honda 10,501 คัน เพิ่มขึ้น 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 16.1%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 26,799 คัน เพิ่มขึ้น 10.0%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 7,546 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% ส่วนแบ่งตลาด  28.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 6,413 คัน ลดลง 18.2% ส่วนแบ่งตลาด  23.9%
 • อันดับที่ 3 Mazda 2,894 คัน เพิ่มขึ้น 24.0% ส่วนแบ่งตลาด  10.8%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  30,741 คัน เพิ่มขึ้น 5.4%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 10,962 คัน เพิ่มขึ้น 15.4%  ส่วนแบ่งตลาด 35.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 9,517 คัน ลดลง 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,910 คัน เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,476 คัน

 1. Mitsubishi 1,045 คัน
 2. Isuzu 1,025  คัน 
 3. Ford 639 คัน 
 4. Toyota 629 คัน 
 5. Chevrolet 138 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,265 คัน เพิ่มขึ้น 9.3%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 9,937 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.4%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,888 คัน ลดลง 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,271 คัน เพิ่มขึ้น 32.9%  ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 38,379 คัน เพิ่มขึ้น 5.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 12,127 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% ส่วนแบ่งตลาด  31.6%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,094 คัน ลดลง 17.7%  ส่วนแบ่งตลาด  26.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,192 คัน เพิ่มขึ้น 23.5% ส่วนแบ่งตลาด  10.9%

**********

 

          ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ ตลอดจนการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ในเดือนสิงหาคม ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook