เขียนโดย: OTIZ THE OG

เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 11:59

ตำรวจมีสิทธิยึดใบอนุญาติขับขี่เราหรือไม่ ไปชมกัน

 

ตำรวจมีสิทธิยึดใบอนุญาติขับขี่เราหรือไม่ ไปชมกัน

 


การตั้งจุดตรวจเพื่อจับผู้ที่กระทำผิดกฏจราจร
 
          เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทราบถึงเรื่องเวลาที่เราทำผิดกฎจราจรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถมีสิทธิที่จะยึดใบอณุญาติขับขี่ของเราหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเป็นประเด็นกันมาแล้วบางคนก็บอกว่าไม่มีสิทธิยึด วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันในเรื่องนี้ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ในวันนี้กันเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นจะขอดูใบขับขี่ทุกครั้ง
 
          เรื่องเกี่ยวกับการยึดใบอณุญาติขับขี่นั้น ตาม พรบ. จราจรทางบก ม. 1-27 ว่าด้วยทาง , การเดินรถ , ประเภทของรถชนิดต่างๆ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2522 เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน พรบ. จราจรทางบก ลักษณะที่ 18 อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 140(1)  นั้นได้ระบุไว้ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หากพบผู้ขับขี่ผูใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติจามบทแห่งพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ  สามารถตักเตือนผู้ขับขี่ หรือสามารถออกใบสั่งให้ผู้ที่กระทำผิดชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ แต่หากไม่พบตัวผู้กระทำผิดก็ให้ติดใบสั่งที่รถจุดท่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ง่าย และสำหรับผู้ที่กระทำผิดตาม มาตรา157ทวิ มาตรา159 มาตรา160ทวิ ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบในการออกใบสั่งให้ผู้ที่กระทำผิดชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงาน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอณุญาติขับขี่ไว้ชั่วคราวได้ แต่ต้องมีการออกใบรับแทนใบอณุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ สามารถสรุปสั้นๆได้ดังนี้ ตำรวจสามารถมีสิทธิขอตรวจและยึดใบขับขี่ของเราได้หากทำผิดตามกฎหมายจราจร ซึ่งการที่จะได้ใบขับขี่คืนจนกว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะไปจ่ายค่าปรับให้เสร็จสิ้นเมื่อโดนยึดใบขับขี่ต้องไปเสียค่าปรับก่อนทุกครั้งถึงจะได้ใบขับขี่คืน
 
          เพื่อนๆคงทราบแล้วนะครับว่าตำรวจสามารถมีสิทธิที่จะยึดใบอณุญาตใบขับขี่รถยนต์ของเราเก็บไว้ได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนและชอบถกเถียงกับทางตำราวจ กันเป็นประจำคราวนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ BoxzaRacing.com ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอชมกันได้เลยครับ

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook