เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 24 มิถุนายน 2558 - 15:05

นักจิตวิทยาอิสราเอลเผย ฟังเพลง+อินจัด= อุบัติเหตุ

นักจิตวิทยาอิสราเอลเผย ฟังเพลง+อินจัด= อุบัติเหตุ

 


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก automotiveit.com

          นักจิตวิทยาเพลงในประเทศอิสราเอลได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจของการเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์ที่มีสาเหตุมาจากการฟังเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่เพลงโปรดหรือเพลงที่ทำให้คุณเกิดอาการ "อินไปตามอารมณ์" ไม่ว่าจะเป็นเพลงโปรดหรือไม่ก็ตาม

          Professor Warren Brodsky ศาสตราจารย์นักจิตวิทยาเพลงภาควิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ben-Gurion ประเทศอิสราเอล ได้เผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ haaretz.com ว่าการฟังเพลงในขณะขับรถ โดยเฉพาะเพลงที่ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมในการฟังจนทำให้เกิดสภาวะจิตใจที่ล่องลอยไปกับสิ่งอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อสมาธิการขับขี่จนสูญเสียการควบคุมรถชั่วขณะและก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้มากพอๆ กับง่วงแล้วขับ

          ซึ่งเพลงที่เกิดอารมณ์ร่วมนั้นแทบจะครอบคลุมหลายเพลงหลายแนว ตั้งแต่เพลงที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ, เพลงที่ทำให้เกิดการลำรึกเหตุการณ์ในอดีต, เพลงที่ทำให้คุณมีความสุขมากและเพลงที่ทำให้คุณเศร้าหนักมาก ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้ขับเกิดสภาวะฟุ้งซ่าน-ฝันกลางวันได้

           สำนักงานเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐฯ (NHTSA) ได้เสริมว่า การขับรถในสภาพฟุ้งซ่านและฝันกลางวัน เป็นภัยคุกคามที่สำคัญบนถนนของประเทศ โดยสถิติอุบัติเหตุจากภาวะฟุ้งซ่านเป็น 1 ใน 4 ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศสหรัฐฯ มากถึง 1.2 ล้านต่อปี โดยข้อมูลจากบริษัทอีรีป ประกันภัย ได้เผยว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝันกลางวันในขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุทั้งแบบเบาๆ ไปจนถึงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งมากถึง 60% ภายในช่วงระยะเวลาสองปี

           Brodsky ได้ให้คำแนะนำว่าไม่ควรฟังเพลงที่ทำให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์ไปในทางบวก-ลบมากจนทำให้เกิดสภาวะจิตใจที่เลื่อนลอยจนเสียการควบคุม และเขาได้เคยคิดว่าอยากให้ภายในรถมีระบบตรวจจับสภาพอารมณ์ของคนขับ หากระบบตรวจจับสภาวะคนขับรถได้สูญเสียการควบคุม ระบบจะแจ้งเตือนคนขับไปจนถึงการหยุดเล่นเพลง หรืออาจหยุดรถทันที

 

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก haaretz.com

 

 

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook