เขียนโดย: Salmon Power

เมื่อ: 23 เมษายน 2558 - 11:57

ค่าขาดประโยชน์ เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับการประกันภัย

 

ค่าขาดประโยชน์ เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับการประกันภัย

 

 

          อุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะนอกจากจะเสียทั้งเงินซ่อมรถและเสียทั้งเวลาแล้ว ในบางทีนั้น เราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมา เนื่องจากรถยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนั้นต้องทำการซ่อมแซม เราจึงจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะเพื่อใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางนั้นสามารถเรียกเก็บจากประกันได้เหมือนกัน หรือที่เรียกกันว่า “ค่าขาดประโยชน์

 

 

          ค่าขาดประโยชน์ คือ ค่าชดเชยที่เราต้องใช้จ่ายเพิ่มในระหว่างที่รถเราซ่อมอยู่ หรือทำให้เสียประโยชน์ในระหว่างที่เรานั้นไม่มีรถใช้ เช่น ค่าเดินทางในชีวิตประจำวัน เป็นต้น แต่เราจะสามารถเบิกได้ในกรณีที่เรานั้นเป็นฝ่ายถูกเพียงเท่านั้น ซึ่งเราสามารถเบิกได้กับบริษัทประกันของคู่กรณี โดยคนส่วนมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ก็จะนำรถนั้นเข้าซ่อมที่อู่ของทางประกัน ซี่งส่วนมากมักจะลืม หรือไม่ค่อยได้เบิกในส่วนของเงินค่าขาดประโยชน์ ทำให้เราเสียผลประโยชน์ในตรงนี้ และในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ ทางผู้เสียหายหรือตัวเราเอง ต้องเป็นคนดำเนินการยื่นเรื่อง จะให้ทางประกันของเรายื่นเรื่องให้ไม่ได้ เพราะทางบริษัทประกันภัยของเรา จะมีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเพียงเท่านั้นเอง

          โดยสิ่งที่ควรทำก่อนการทำเรียกร้องค่าขาดประโยชน์นั้นมีดังนี้ (จะเรียกร้องได้ในเฉพาะกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น)

1. หลังจากจากเฉี่ยวชน ให้ทำการเรียกประกันแล้วถ่ายรูปภาพดังต่อไปนี้

 • สภาพของตัวรถทั้งของเราและคู่กรณี
 • ใบเคลมประกันของทางคู่กรณีที่ระบุว่าเป็นของบริษัทไหน รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วย 
 • กรมธรรม์ประกันรถของคู่กรณี

2. นำใบเคลมประกันของทางเรา พร้อมกับรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์หรืออู่ในเครือ และควรทำสำเนาเอกสารไว้ด้วย

3. เมื่อรถซ่อมเสร็จแล้ว ควรมีการขอสำเนาเอกสารรายการซ่อม พร้อมทั้งใบรับ-ส่งรถ ที่มีวันที่ชัดเจน

          ขั้นตอนในการเรียกค่าประโยชน์นั้นมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 1. ให้เราทำการโทรหาประกันของคู่กรณี แล้วทำการแจ้งเรื่องว่าจะมายื่นเรียกค่าสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการไม่มีรถใช้รถระหว่างซ่อม
 2. ให้ทำการ Fax หรือส่งเอกสารดังรายการต่อไปนี้ ให้กับทางประกันของคู่กรณี
 • สำเนาใบเคลม
 • สำเนาใบแจ้งซ่อม-สำเนาใบรับรถจากทางอู่
 • รูปรถของเราที่เกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาใบขับขี่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ (ตามตัวอย่างทางด้านล่าง) หากมีเส้นทางที่แน่นอนควรแนบแผนที่ที่ใช้ในการเดินทางด้วย

 

ตัวอย่าง หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์

เรียนผู้จัดการฝ่ายราคา บริษัท *****ประกันภัย จำกัด
เนื่องจากในวันที่ ******* กระผมได้ขับรถยนต์ยี่ห้อ *** ทะเบียน **** เดินทางออกบ้านโดยผ่าน ถนน ****** ขณะนั้นมีรถยนต์ยี่ห้อ****ทะเบียน ******* ได้ขับรถสวนเลนจราจร ทำให้รถของข้าพเจ้าได้ชนกับรถดังกล่าว และทราบว่าคู่กรณีนั้นได้ทำประกันรถยนต์กับ บริษัท **** ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นฝ่ายผิด จึงทำให้รถยนต์กระผมเกิดความเสียหายเป็นจำนวน 4 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

ซึ่งรายการอะไหล่ดังกล่าวนั้น ต้องทำการสั่งซื้อและมีระยะการรออะไหล่ รวมถึงการซ่อมแซมประกอบและรวมถึงทำสี จึงทำให้กระผมขาดการใช้ประโยชน์จากรถยนต์เป็นเวลาทั้งสิ้น *** วัน (นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ ***** ถึงวันที่รับรถ *****) ซึ่งธุรกรรมประจำวันผมมีการใช้รถยนต์ทุกๆวันจึงเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยกระผมขอชี้แจ้งธุรกรรมประจำวันดังรายละเอียดดังนี้

 1. กระผมต้องขับรถมาทำงานเป็นประจำนั้น ซึ่งจาก **** มาทำงานที่ บริษัท ***** จำกัด(มหาชน) ที่ถนน **** โดยกระผมจากเดิมขับรถไปทำงาน จึงต้องอาศัยแท็กซี่ในการเดินทางซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ****** บาท (ถ้ามีใบเสร็จที่ใช้ในการเดินทาง ควรสำเนาแนบมาด้วย)
 2. กระผมเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งในวันหยุดกระผมและทางครอบครัวจะมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อของเข้าบ้าน ซึ่งการซื้อของเข้าบ้านกระผมก็ใช้รถยนต์ในการเดินทาง
 3. **************************************************************************************************

ดังนั้นในการดำเนินชีวิตของกระผม จะมีการใช้รถยนต์เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ โดยเห็นได้ชัด กระผมจึงใคร่ขอทาง ผู้จัดการฝ่ายราคา บริษัท ****ประกันภัย จำกัด พิจารณาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ของกระผม จากหนังสือ ฉบับนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นาย******** ***********)

 

 

          ซึ่งเมื่อเราทำการยื่นเอกสารแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันของคู่กรณีนั้นติดต่อกลับมาเพื่อต่อรองค่าขาดประโยชน์ และเมื่อทำการตกลงกันได้แล้วนั้น ประมาณ 7 วันก็จะได้รับค่าขาดประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้นั่นเอง แต่ถ้าหากบริษัทประกันของคู่กรณีนั้นบ่ายเบี่ยงไม่ยอมที่จะจ่ายค่าขาดประโยชน์หรือตกลงค่าขาดประโยชน์กับทางบริษัทประกันของคู่กรณีไม่ได้ เราก็สามารถส่งเรื่องฟ้องต่อไปยัง คปภ. ให้ช่วยดำเนินการได้อีกทางหนึ่งด้วย

          ก็นับเป็นอีกสิทธิและประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประกัยภัยที่ผู้คนมักไม่ทราบและไม่ค่อยได้ดำเนินการหรือให้ความสนใจมากเท่าใดนัก แต่เมื่อเรารู้สิทธิและประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ก็ควรที่จะรักษาสิทธินั้นไว้ เพราะฉะนั้นถ้าในครั้งหน้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนั้น ก็อย่าลืมทำเรื่องเรียกค่าขาดประโยชน์กันนะครับ ในครั้งหน้า BoxzaRacing.com จะมีข้อมูลดีดีหรือความรู้เรื่องรถเรื่องใดมานำเสนออีก ก็ต้องติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook