เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 8 พฤษภาคม 2567 - 12:23

วินฟาสต์พลิกเกมหนุนการใช้อีวีด้วยนวัตกรรมบริการแบตเตอรี่แบบเช่า

ปัจจุบัน มีการพูดคุยกันในกลุ่มผู้ชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าชาวไทยในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเช่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแยกต่างหากจากการซื้อรถ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการนี้  วินฟาสต์ ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าจากเวียดนาม จึงนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริโภคให้เข้าใจถึงประโยชน์ของนวัตกรรมบริการแบตเตอรี่ให้เช่าในรูปแบบสมาชิก ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้ง่ายขึ้น ด้วยความคุ้มค่าสูงสุด ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล

วินฟาสต์กล้าที่จะฉีกกฎในการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าแบบเดิมๆ ด้วยโปรแกรมแบตเตอรี่แบบเช่า เพื่อช่วยลดความกังวลของผู้ใช้รถในเรื่องอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ซึ่งโมเดลล้ำสมัยนี้จะมาปฏิวัติ แนวทางการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้

ภูมิภาคอาเซียนนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมที่มี บทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ยังมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย  วินฟาสต์กำลังรุกสู่ตลาดภูมิภาคนี้อย่างจริงจังด้วยโมเดลธุกิจใหม่ที่มุ่งเน้นบุกเบิกโปรแกรมแบตเตอรี่แบบเช่า ด้วยการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่ ไม่มีแบตเตอรี่

เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบที่มีราคาแพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้า โปรแกรมแบตเตอรี่แบบเช่าจะช่ วยให้ลูกค้าสามารถซื้อรถและจ่ายค่าเช่าแบตเตอรี่รายเดือนแยกต่างหาก โมเดลธุรกิจใหม่นี้จึงเข้ามารั บมือกับความท้าทายในแวดวงรถยนต์ ไฟฟ้าของอาเซี่ยนได้อย่างชาญฉลาด และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริ มให้ทุกคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น แนวทางของวินฟาสต์ยังสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กำลังมุ่ งสู่โมเดลการสมัครสมาชิก ซึ่งดึงดูดใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ ไม่ยึดติดกับแนวคิดการเป็นเจ้าของรถยนต์ในแบบเดิม

 

จากการศึกษาผู้ซื้อยานยนต์ทั่วโลกในปี 2024 ( 2024 Global Automotive Consumer Study) ซึ่งสำรวจกลุ่มผู้บริโภค 27,000 รายใน 26 ประเทศ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงความคิดแบบนี้ โดยพบว่า 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามในอาเซียนที่ มีอายุระหว่าง 18-34 ปี เปิดรับรูปแบบการใช้รถยนต์ แบบสมัครสมาชิก ขณะที่การศึกษาในกลุ่มชาวอเมริกันในปี 2023 พบว่า Gen Z และกลุ่มมิลเลนเนียล มากกว่า 70% เปิดรับแนวคิดการเช่าแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแยกต่างหากจากการซื้ อรถ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริ โภคดังกล่าวอาจเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ และโมเดลธุรกิจใหม่ของวินฟาสต์ อาจเรียกได้ว่ากำลังเข้ามาบกเบิกวงการ คงต้องจับตามองต่อไปถึ งความสำเร็จของรูปแบบบริการของวินฟาสต์ในตลาดอาเซี ยนนอกเหนือจากตลาดเวียดนาม แต่อย่างน้อย การที่วินฟาสต์สามารถตอบโจทย์ผู้ บริโภคในเรื่องความกังวลเกี่ยวกับราคารถยนต์ ประสิทธิภาพการใช้งาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าได้ใจผู้คนไปไม่น้อย   

 

บริการแบตเตอรี่แบบเช่า เพื่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นใจ ไร้กังวล

ด้วยโมเดลธุรกิจของวินฟาสต์ ลูกค้าสามารถเช่าแบตเตอรี่โดยจ่ายเป็นรายเดือนแทนการซื้อขาด แนวทางนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายก้อนแรกในการซื้อรถ และประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ รถในระยะยาว ส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่ต้องการมากขึ้น และผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

วินฟาสต์มีความมั่นใจว่าโมเดลธุรกิจที่บุกเบิกวงการนี้ "ไม่เหมือนใคร" "ก้าวล้ำ" และ "สร้างสรรค์" แม้จะดูเป็นกลยุทธ์การตลาดทั่ วไป แต่โมเดลนี้ประสบความสำเร็จอย่ างน่าพอใจในตลาดเวียดนาม โดยบริษัทมียอดขายขึ้นเป็นอันดั บหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้

โมเดลแบตเตอรี่แบบเช่ายังตอบโจทย์ในเรื่องความกั งวลของลูกค้าเกี่ยวกับการเสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ โดยรับประกันในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีเมื่ อมีความจุลดลงต่ำกว่า 70% เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและไร้ความกั งวลในการใช้รถ  

นอกเหนือจากการดูแลลูกค้าในระยะยาวแล้ว โมเดลแบตเตอรี่แบบเช่ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว  แม้จะมีค่าใช้จ่ายค่าแบตเตอรี่ รายเดือนเกิดขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ ายในการเติมน้ำมันของรถยนต์ที่ ใช้เครื่องยนต์สันดาปแล้วยังถือว่าประหยัดกว่า 

 

แนวทางของวินฟาสต์ยั งสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อรถยนต์ ไฟฟ้ามือสอง

เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของแบตเตอรี่และรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่  กลยุทธ์นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อวิ นฟาสต์เองให้สามารถสร้างรายได้ อย่างต่อเนื่องจากตลาดรถยนต์มื อสอง

ยิ่งไปกว่านั้น การที่วินฟาสต์เป็นเจ้าของแบตเตอรี่ยังช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงการจัดการแบตเตอรี่ ที่หมดอายุการใช้งานอย่างมี ความรับผิดชอบ โดยร่วมมือกับบริษัทรีไซเคิลหลายรายและศึ กษาแนวทางในการนำแบตเตอรี่กลั บมาใช้ใหม่เพื่อส่งเสริมความยั่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม

จากความสำเร็จในตลาดเวียดนาม  วินฟาสต์กำลังนำโมเดลนี้ไปสู่ตลาดสำคัญอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย โดยรถยนต์ครอสโอเวอร์ไฟฟ้า VF e34 ของวินฟาสต์จำหน่ายในราคาเริ่ มต้นที่ 718,000 บาท (ประมาณ  19,416 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยไม่รวมแบตเตอรี่ ซึ่งต่ำกว่ารถคู่แข่งที่ใช้น้ำ มันเบนซินหลายราย ลูกค้าสามารถเลือกการสมัครสมาชิ กแบตเตอรี่รายเดือน: ประมาณ 3,700 บาท (100 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน สำหรับระยะทางสูงสุด 3,000 กม. หรือ 6,400 บาท (173 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง

โมเดลธุรกิจของวินฟาสต์ยังจะสร้ างแนวโน้มที่ดีสำหรับตลาดรถยนต์ ไฟฟ้ามือสองอีกด้วย การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้เผยให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามี ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าอย่างมีนั ยสำคัญ โดยในปีที่ผ่านมา ราคาลดลงโดยเฉลี่ย 31.8% เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ที่ลดลงเพียง 3.6% การที่รถยนต์ไฟฟ้าเสื่อมราคาอย่ างรวดเร็วนี้เกิดจากการทัศนคติ ของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้ าว่าน่าจะคล้ายกับเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่มูลค่าจะลดลงอย่ างรวดเร็ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนแบตเตอรี่ที่มีราคาแพง หากผู้ซื้อคาดการณ์ว่าจะต้องจ่ ายค่าซ่อมแบตเตอรี่ที่เสื่ อมสภาพสูงมาก พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่พิ จารณารถยนต์ไฟฟ้ามือสอง

 

ผู้บุกเบิกโมเดลใหม่ในการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า

โมเดลธุรกิจใหม่ของวินฟาสต์สร้ างสมดุลระหว่างแนวคิดดั้งเดิ มของการเป็นเจ้าของแบตเตอรี่ และโมเดลในซื้อรถแบบไม่มี แบตเตอรี่ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายก้ อนแรกสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าโดยไม่ต้องกังวลกับปั ญหาโครงสร้างพื้นฐานที่มี ราคาแพงและบริการที่ไม่ได้ มาตรฐาน และด้วยโมเดลการสมัครสมาชิ กแบบนี้ ลูกค้าสามารถพิจารณาวินฟาสต์ให้ เป็นทางเลือกที่ดีกว่ารถยนต์ที่ ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน  เนื่องจากมีโครงสร้างค่าใช้จ่ ายที่คล้ายคลึงกัน ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้ างสรรค์นวัตกรรมทำให้วินฟาสต์ เป็นบริษัทที่น่าจับตามอง และอาจเป็นสัญญาณบ่ งบอกแนวทางในการซื้อรถยนต์ของผู้ บริโภคในอนาคต

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook