เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 8 พฤษภาคม 2567 - 12:11

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง ทีเอ็นอาร์ นอร์ดิก (TNR NORDIC) เป็นผู้จัดจำหน่ายรถวอลโว่อย่างเป็นทางการในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย การขยายเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายในครั้งนี้คือส่วนหนึ่ของกลยุทธในการยกรดับประสบการณ์การให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจในรถไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมจากวอลโว่มากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ กับแบรด์ในฐานะผู้นำทางอุตสาหกรรมของกลุ่มรถไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยม

 

คริส เวลส์, กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในทุก ๆ การวางแผนและการตัดสินใจทางธุ รกิจของ วอลโว่ คาร์ ล้วนคำนึงถึงความต้องการของลู กค้าเป็นสำคัญ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ าระดับพรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้ นจากกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างจั งหวัด พิษณุโลกคือจังหวัดยุทธศาสตร์ ทางที่ตั้ง  เนื่องจากเป็นจังหวัดเชื่อมต่ อในภูมิภาคเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากสถานที่ตั้งแล้ว เรายังได้พาร์ทเนอร์ที่ เหมาะสมอย่าง ธนรักษ์ กรุ๊ป (Tanaraks Group) ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นตั วแทนจำหน่ายแบรนด์รถยนต์และรถจั กรยานยนต์ระดับโลกมากกว่า 30 ปี และเราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้ งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ งให้กับวอลโว่ คาร์ ในประเทศไทย มากยิ่งขึ้น”

 

ทีเอ็นอาร์ นอร์ดิก ภายใต้การดำเนินงานของ ธนรักษ์ กรุ๊ป จะเริ่มงานก่อสร้างโชว์รู มวอลโว่ คาร์ แห่งใหม่ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งจะประกอบด้วยโชว์รูมเพื่ อการขาย และศูนย์บริการหลังการขาย ภายใต้ดีไซน์การออกแบบอันเป็ นเอกลักษณ์ของวอลโว่ คาร์ อาทิ พื้นที่โล่งโปร่ง มีแสงธรรมชาติเข้าถึงจากภายนอก เส้นสายการตกแต่งภายในเน้ นความคมชัด ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่ วนประกอบในการตกแต่ง ให้สัมผัสแห่งความมินิมอลที่ ผสานความเรียบหรู สอดรับกับรถหลากหลายรุ่ นจากวอลโว่ที่ไม่ปล่อยควันพิษที่ จะถูกนำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ ทดลองขับ นอกจากนี้ยังออกแบบให้เหมาะกั บลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครอบครัว และมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมรั กษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่าง โซล่าร์ เซลส์

 

นอกจากประสบการณ์ในการเป็นตั วแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และจั กรยานยนต์มาอย่างยาวนาน ธนรักษ์ กรุ๊ป ยังเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงในด้านการบริ การที่ยอดเยี่ยม เชื่อถือได้ และมีความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นในคุณภาพการให้บริ การแก่ลูกค้านั้นส่งผลให้ ธนรักษ์ กรุ๊ป ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลตัวแทนผู้จำหน่ายที่มี ผลงานยอดเยี่ยมทางด้านการขาย ด้านอุปกรณ์ตกแต่งรถและการบริ การ รวมถึงรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่น

 

คุณณัฐวุฒิ เอนกพงษ์, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นอาร์ นอร์ดิก จำกัด ผู้แทนจำหน่าย วอลโว่ คาร์ อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า “พิษณุโลก รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือมีการเติบโตอย่ างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อีกทั้งผู้คนต่างมีความตระหนั กรู้ และให้ความสนใจในด้านความยั่งยื น และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าที่ เคย และเมื่อเราพิจารณาอย่างถี่ถ้ วนถึงแบรนด์ที่โดดเด่นทั้งในด้ านของการเติบโตทางธุรกิจ และมุ่งเน้นความยั่งยืนทางสิ่ งแวดล้อม แน่นอนว่า วอลโว่ คาร์ คือแบรนด์ผู้นำที่ตอบโจทย์อย่ างแท้จริง เรามั่นใจว่าการเปิดให้บริ การในอนาคตอันใกล้นี้จะได้รั บการตอบรับเป็นอย่างจากคนในจั งหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง”

 

ทีเอ็นอาร์ นอร์ดิก ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ภายในสิ้นปีนี้ ตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์  ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของอำเภอเมื องพิษณุโลก เพื่อให้บริการลูกค้า และผู้สนใจเป็นเจ้าของรถวอลโว่ ทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และเลย

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook