เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 1 มีนาคม 2567 - 19:00

“ซีพี โฟตอน” หนุนรัฐบาลดันตลาดรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

  บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถบรรทุ กและรถบัส แบรนด์ “โฟตอน” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยนายกฤษณะ เศรษฐธรางกูร กรรมการผู้จัดการ กล่าวย้ำเศรษฐกิจไทย  ยังเติบโตต่อเนื่องแม้มีปัจจั ยใจเฝ้าระวัง เช่น อัตราดอกเบี้ยและภาวะหนี้ครั วเรือนสูง ชี้ยอดขายรถบรรทุกของแบรนด์ โฟตอนทั้งเครื่องยนต์สั นดาปและระบบไฟฟ้า 100% ยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด และมียอดสั่งซื้อและโครงการร่ วมทดสอบกับองค์กรขนาดใหญ่ต่อเนื่ อง

 

           “จากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการห นุนการใช้อีวีเชิงพาณิชย์เมื่ ออาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้ อให้แก่กลุ่มลูกค้าเชิงองค์ กรได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่ซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ แบรนด์โฟตอน สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหั กลดภาษีได้ถึง 1.5 เท่า นอกจากจะสร้างความคุ้มค่าต่ อการลงทุนทำธุรกิจแล้วยังสอดคล้ องกับนโยบายจัดการสิ่งแวดล้ อมของกระทรวงกพลังงาน (Net Zero) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาแบรนด์โฟตอน ได้รับการตอบรับจากหลายหน่ วยงานชั้นนำและผู้ประกอบการหั วคิดทันสมัย เลือกใช้รถบรรทุกไฟฟ้าหลายรุ่น ที่โดดเด่นชัดเจน คือ รถบรรทุกไฟฟ้าขนาด 4 ล้อ รุ่น TM iBlue 45 ด้วยสมรรถนะยอดเยี่ยม ความคล่องตัวในการใช้งานวิ่งได้ 24 ชั่วโมง ไม่ติดเวลาขนส่ง และความเชื่อมั่นในเครือข่ายผู้ แทนจำหน่ายที่มีทั่วประเทศ และยังได้รับรางวัลการันตี ความเชื่อมั่น “Business+ Product of The Year Award 2023” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์-พลั งงานและน้ำมัน จากการสำรวจความพึงพอใจผู้บริ โภคของวิทยาลัยการจัดการมหาวิ ทยาลัย มหิดล ร่วมกับนิตยสารธุรกิจชั้นนำ “เดอะ บิสิเนสพลัส” อีกด้วย

             สำหรับแผนการนำเข้ารถบรรทุกไฟฟ้ ารุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ประกอบการยังคงมีต่อเนื่ องภายในไตรมาสที่ 2-3 ของปี ทั้งนี้อยากให้ไฟแนนซ์ ของธนาคารต่าง ๆ พิจารณาจัดเกณฑ์อนุมัติการปล่ อยสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ ประกอบการที่สนใจใช้รถบรรทุ กไฟฟ้า เพื่อร่วมผลักดันให้แผนกระตุ้ นเศรษฐกิจของรัฐบาลเกิดขึ้นจริ งทั้งระบบ” นายกฤษณะ เศรษฐธรางกูร กล่าวทิ้งท้าย  

             ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Hotline 02-826-9880 และ www.cpfoton.co.th หรือนัดหมายเพื่อทดลองขับได้ที่ ผู้แทนจำหน่ายซีพี โฟตอน ทั่วประเทศ

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook