เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 11:11

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เติมความมั่นใจรับซัมเมอร์ด้วยแคมเปญ “Travelling along with Confidence”

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย มอบความห่วงใยผ่านข้ อเสนอและการบริการหลังการขายสุ ดพิเศษให้กับลูกค้ารถยนต์เมอร์ เซเดส-เบนซ์ทุกรุ่น ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ และการโดยสารสู่การเดินทางครั้ งใหม่ในช่วงซัมเมอร์ ให้ทุกไลฟ์สไตล์ขับเคลื่อนไปข้ างหน้าอย่างมั่นใจด้วยแคมเปญ “Travelling along with Confidence” เมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการที่ ศูนย์บริการฯ อย่างเป็นทางการ สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทุกรุ่น (รวม Van model) ทุกช่วงอายุรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 และมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! บัตรกำนัลผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ (MB Tires) มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับสินค้าและบริการ ดังนี้

 

 • ลูกค้าที่เข้ารับบริการทุ กประเภท ณ ศูนย์บริการฯ อาทิ งานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และงานบำรุงรักษาทั่วไป (ไม่รวมงานซ่อมสีและตัวถัง)
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเมอร์เซเดส- เบนซ์ คอลเลคชั่น และสินค้าประดับรถยนต์เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (MB Accessories & Collections)
 • ลูกค้าที่เปลี่ยนยาง MB Tires
 • ลูกค้าที่ต่ออายุบริการ MMC หรือซื้อบริการเสริม Digital Extras ผ่าน URL Link หรือ QR Code ที่ได้รับจากศูนย์บริการฯ เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ MBSP จากศูนย์บริการฯ

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้ าและบริการตามประเภทที่กำหนดเท่ านั้น ค่าอะไหล่และค่าแรง ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ ชำระเงินค่าสินค้าและบริการเท่ านั้น ไม่รวมลูกค้าที่เข้ารับบริ การตามการรับประกัน (Warranty) ปกติ งาน Internal หรืองานเคลมประกันภัย

 

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ (MB Tires) ออกแบบมาเพื่อรถยนต์เมอร์เซเดส- เบนซ์ ทุกรุ่นโดยเฉพาะ มาพร้อมการยึดเกาะถนนที่เสถี ยรและมีประสิทธิภาพในทุ กสภาพอากาศ ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและมีลั กษณะแรงต้านการหมุนของล้อที่ต่ำ ทำให้การขับเคลื่อนของรถยนต์เป็ นไปอย่างสะดวกสบาย พร้อมยกระดับความปลอดภัยในทุ กเส้นทางของการขับขี่ และการโดยสาร

 

สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่ มเติมของการใช้บัตรกำนัลผลิตภั ณฑ์ยางรถยนต์ (MB Tires) มีดังนี้

 

 • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ในการเข้ ารับบริการระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์บริการทุกแห่งที่เข้าร่ วมโครงการ MB Tires
 • รถยนต์ 1 คัน (หมายเลขตัวถัง) สามารถใช้สิทธิบัตรกำนัลได้เพี ยง 1 ใบ เท่านั้น
 • ในการใช้สิทธิ ลูกค้าต้องแสดงบัตรกำนัลฉบับจริ งเท่านั้น กรณีบัตรกำนัลสูญหายหรือชำรุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยความเสียหายดังกล่าว
 • บัตรกำนัลสามารถใช้เป็นส่ วนลดเมื่อนำรถเข้ารับบริการเปลี่ ยนยาง MB Tires ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปที่ศูนย์บริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ MB Tires เท่านั้น
 • บัตรกำนัลสามารถใช้เป็นส่ วนลดสำหรับยาง MB Tires 1 เส้น (ที่มีมูลค่าน้อยที่สุด) มูลค่าส่วนลดไม่เกิน 10,000 บาท
 • บัตรกำนัลสามารถใช้เป็นส่ วนลดเฉพาะค่ายาง MB Tires ไม่รวมค่าแรงและไม่ สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mb4.me/CS_ SpecialOffers สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่ มเติมได้ที่ศูนย์บริการเมอร์ เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั้ง 41 แห่ง ทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.mercedes-benz.co.th หรือโทร 1250 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับตั วแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอี กครั้ง

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook