เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2567 - 10:44

เปิดแนวคิดมาตรฐานรวมศูนย์ ในแบบฉบับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซื้อรถที่ไหนก็ “All for ONE”

     เริ่มต้นปี 2024 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้ วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้ านธุรกิจของค่ายรถสัญชาติเยอรมั นอย่าง “เมอร์เซเดส-เบนซ์” กับการพลิกโฉมการขายรถยนต์ระดั บลักชัวรี่ในประเทศไทยด้ วยโมเดลธุรกิจ “Retail of the Future” กลยุทธ์การค้าปลีกแห่งอนาคตที่ มีจุดมุ่งหมายในการสร้ างมาตรฐานใหม่ด้านราคา ข้อเสนอ และระบบการขาย รวมถึงการยกระดับประสบการณ์ให้ ลูกค้าได้รับบริการในแบบลักชั วรี่อย่างแท้จริง โดยพัฒนาและปรับใช้มาจากโมเดลธุ รกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้ วกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

 

 

     “Retail of the Future” คือแพลตฟอร์มการค้าปลีกรู ปแบบใหม่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่มีหัวใจสำคัญมาจากความโดดเด่ นของแบรนด์ที่ลูกค้าให้การยอมรั บ ทั้งในเรื่องของความจงรักภักดี ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และความหรูหรา (Luxury) โดยมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่ อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้ ลูกค้าทุกคนสามารถซื้อรถด้ วยราคาและข้อเสนอเดียวกันทั่ วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Anywhere, One Price” ซึ่งโมเดลธุรกิจในรูปแบบนี้ จะทำให้เส้นทางการซื้อรถของลู กค้ามีความโปร่งใสและง่ายยิ่งขึ้ น ด้วยการเปลี่ยนแปลงและยกระดั บกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนเป็นระบบคลังสินค้าส่ วนกลาง (Centralized Stock) ที่จัดการโดยเมอร์เซเดส-เบนซ์ การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้ าให้ได้รับบริการแบบลักชัวรี่ จากทุกตัวแทนจำหน่ายฯ (Customer Experience) รวมถึงการผสานช่องทางจำหน่ ายออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้ รอยต่อ (Seamless O2O)

 

คอนเซปต์แบบ “All for ONE” คำตอบเดียวสำหรับทุกคำถามของลูกค้า

     หลังจากการเปิดตัวโมเดลธุรกิ จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ได้สร้างความเข้าใจและความคุ้ นเคยให้กับชาวไทยผ่านกลยุทธ์ การสื่อสารมากมายที่เข้าใจง่ ายและดึงดูดความสนใจ หนึ่งในนั้นคือการใช้คีย์เวิร์ ดอย่าง “มาตรฐานรวมศูนย์ ให้ความยุ่งยากเป็นศูนย์” (All for ONE) มาใช้ในการสื่อสารการตลาด โดยมีอินไซด์มาจากขั้ นตอนแรกในการซื้อรถของลูกค้าที่ ต้องควานหาโชว์รูมที่สามารถให้ ราคาและข้อเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ จะมีคำถามมากมาย เริ่มต้นด้วย “โชว์รูมไหนราคาดีที่สุด” “โชว์รูมไหนโปรแรงที่สุด” ไปจนถึง “โชว์รูมไหนมีรถในรุ่นและสีที่ ต้องการ” เพราะนอกจากความแตกต่ างของราคาและข้อเสนอ แต่ละโชว์รูมถึงแม้จะมีรถครบทุ กรุ่น แต่ก็มีการควบคุมสต็อกและการจั ดการที่แตกต่างกัน และบางครั้งถ้าไม่มีในสต็อก ลูกค้าอาจจะต้องรอรถเป็ นระยะเวลาที่นานกว่าปกติ หรือต้องจำใจซื้อรถในแบบที่โชว์ รูมมีพร้อมในสต็อกโดยที่ผิ ดไปจากที่สิ่งที่คาดหวังไว้

แต่ในวันที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ สามารถทำให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึ งราคาและข้อเสนอที่เท่าเทียมกั นและเข้าถึงสต็อกกลางเหมือนกั นทั้งหมดไม่ว่าจะไปที่โชว์รู มไหนก็ตาม ทำให้เมอร์เซเดส-เบนซ์ สามารถสื่อสารกับลูกค้าและตอบทุ กคำถามในคำตอบเดียว ไม่ว่าจะถามเรื่องราคา ข้อเสนอ และความพร้อมของรถที่ต้องการ คำตอบก็คือทุกคนจะสามารถไปได้ “ทุกโชว์รูมใกล้บ้านคุณ” เพราะในวันนี้ลูกค้าทุกคนไม่ จำเป็นต้องไปค้นหาโชว์รูมที่ให้ ข้อเสนอที่ดีที่สุด หรือมีรถที่ต้องการ แต่สามารถไปได้ทุกโชว์รูมที่ ใกล้บ้านหรือผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์โชว์รูมของเมอร์เซเดส-เ บนซ์ เลือกได้ทุกช่องทางตามที่ลูกค้ าแต่ละคนต้องการ โดยที่ทุกโชว์รูมจะมีบทบาทสำคั ญในการอยู่ในทุกขั้นตอนการบริ การที่ครบวงจร ตามมาตรฐานของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย

 

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ รถยนต์รุ่นต่าง ๆ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ที่ www.mercedes-benz.co.th หรือที่ตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดส -เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดตามข่าวสารอัพเดทผ่านทาง Facebook: Mercedes-Benz Thailand IG: @MercedesBenzThailand และ LINE: @mercedesbenzth

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook