เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 20 กันยายน 2566 - 18:26

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นการรุกธุรกิจฟลีทในไทย พากลุ่มลูกค้าฟลีทบุกสำนักงานใหญ่ GWM

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ได้พากลุ่มลูกค้าฟลีทเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ณ เมืองเป่าติ้ง ประเทศจีน เพื่อโชว์ศักยภาพและตอกย้ำ ความมั่นใจในการผลิตยานยนต์พลั งงานใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยคุ ณภาพและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย พร้อมเชิญกลุ่มลูกค้าฟลีทเข้าร่ วมงานมหกรรมจัดแสดงยานยนต์คุณภาพแห่งปี เฉิงตู มอเตอร์โชว์ 2023 (Chengdu Motor Show 2023) ณ เมืองเฉิงตู ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

 

 

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เริ่มดำเนินการขยายธุรกิจฟลีทอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2565 ผ่านการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริ ษัทรถเช่า องค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในการเดินทางสู่ประเทศจีนครั้งนี้ มีกลุ่มลูกค้าฟลีทร่วมเดินทางทั้งหมด 11 ท่าน จาก 11 กลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับนวัตกรรมยานยนต์พลังงานใหม่จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ เสมอมา

 

ระหว่างการเดินทาง กลุ่มลูกค้าฟลีทได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมฐานการผลิตอัจฉริยะที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจซูซุ ย (Xushui Manufacturing Base) เมืองเป่าติ้ง ซึ่งเป็นโรงงานอั จฉริยะมีขนาดพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร ที่พร้อมรองรับการผลิตมากถึง 750,000 คัน ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมโชว์รู มแบรนด์ ORA และ HAVAL ศูนย์วิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อาทิ ศูนย์วิจัยพลังงานไฮโดรเจน และ SVOLT ที่ทำการวิจัย พัฒนา และผลิตโมดูลแบตเตอรี่สำหรั บรถยนต์ HEV, PHEV และ BEV เพื่อรองรับการเติ บโตของการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมทริปยังได้ร่วมทดสอบ สมรรถนะรถยนต์หลากหลายรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ GWM ที่ได้มีการเปิดตัวแล้ วในประเทศจีน ทั้ง TANK, WEY และ ORA 07 (ORA Grand Cat) รถไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงที่ แฟน ๆ ชาวไทยหลายคนตั้งตารอคอยการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในประเทศไทยภายในสิ้นปี นี้ ตลอดจนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสั ยทัศน์โดยตรงกับผู้บริหารระดั บสูงจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ก่อนจะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตู เพื่อเข้าร่วมงาน เฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2023 เพื่อเยี่ยมชมทัพรถยนต์ไฟฟ้ าหลากหลายแบรนด์จากประเทศจีนที่ ขนทัพกันมาโชว์ศักยภาพกันอย่ างคับคั่ง

 

 

 

มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความตั้งใจที่จะแสดงศั กยภาพและความสามารถในการพั ฒนาและผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้ ากับกลุ่มธุรกิจบริษัทรถเช่าผ่านการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและวิจั ย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่พร้อมจะยกระดับประสบการณ์ การขับขี่ของลูกค้าชาวไทยเรามี ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่ วมเดินทางกับทุกท่านเพื่อสานต่ อความมุ่งมั่นในการร่วมมือกั บกลุ่มลูกค้าธุรกิจฟลีทผ่ านการสร้างความมั่นใจและเปิดพื้ นที่ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมกั บแบรนด์อย่างแท้จริง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเติมเต็ มระบบนิเวศไฟฟ้าและส่งต่อผลิตภั ณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริ โภคชาวไทยทุกคน”

 

 

 

ในฐานะบริษัทที่ให้บริ การเทคโนโลยีระดับโลก (Global Intelligent Technology) เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริการที่อัดแน่นไปด้ วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อส่งมอบยานยนต์คุณภาพที่ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเดินหน้าสร้างระบบนิ เวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างไปด้วยกันกับพันธมิ ตรทางธุรกิจ สังคม และลูกค้าทุกท่าน ในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook