เขียนโดย: Prachya

เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2565 - 12:38

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคว้า 2 รางวัลระดับประเทศ จาก BrandAge

ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ ง รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคว้า 2 รางวัลระดับประเทศ !

Thailand’s Most Admired Brand และ Innovative Brand Award 2022 จาก BrandAge

 

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคว้า 2 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วยรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2022 เป็นปีที่ 17 ติดต่อกัน และรางวัล Thailand’s Innovative Brand Award 2022 ตอกย้ำความไว้วางใจที่ผู้ขับขี่ มีให้มาอย่างยาวนาน ผ่านการสำรวจแบรนด์ที่คนไทยให้ ความเชื่อถือมากที่สุดในกลุ่ มรถจักรยานยนต์ โดย BrandAge สื่อการตลาดชั้นนำของเมื องไทยเมื่อเร็วๆ นี้

 

นางมนสิชา สังข์สุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่ อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เพื่อให้คนไทยได้รับสิ่งที่ดี ที่สุดจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เราจึงไม่เคยหยุดนิ่งในการพั ฒนาในทุกๆ ด้าน จนได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand มาอย่างต่อเนื่องถึง 17 ปีติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็ จจากความมุ่งมั่นของเรา ในขณะเดียวกันการพัฒนานวั ตกรรมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Performance , Lifestyle Technology และ Safety Technology เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ในยุค Digital ยังส่งผลให้เราได้รับรางวัล Thailand’s Innovative Brand Award ซึ่งถือเป็นอีกรางวัลที่มี ความสำคัญมากสำหรับแบรนด์ หรือองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมในสิ นค้าและบริการได้อย่างโดดเด่น”

 

“ทั้งสองรางวัลที่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าได้รับในปีนี้ จะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราพั ฒนาต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้รั บสิ่งที่ดีที่สุดจากรถจั กรยานยนต์ฮอนด้าอยู่เสมอ”

 

สำหรับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand นับเป็นหนี่งในรางวัลด้ านการตลาดที่ได้รับการยอมรั บมากที่สุด จัดขึ้นโดย BrandAge สื่อชั้นนำทางการตลาดของเมื องไทย จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ บริโภคในด้านต่างๆ โดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้รั บรางวัลนี้มาอย่างต่อเนื่องถึง 17 ปี และนอกจากนี้ฮอนด้ายังได้รั บรางวัล Thailand’s Innovative Brand Award ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพึ งพอใจของผู้บริโภคในด้านนวั ตกรรม จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้คนไทยได้รับประสบการณ์การขั บขี่ที่พึงพอใจ

 

ผู้ที่สนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้ าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.thaihonda.co.th

เฟซบุ๊ก fb.com/hondamotorcyclethailand

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook