เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 24 สิงหาคม 2563 - 10:57

ก่อนเติมเช็คให้ดี 1 ต.ค. 63 ทุกปั๊มเปลี่ยนชื่อดีเซล B10 เป็น ดีเซล ส่วนดีเซลในปัจจุบันเปลี่ยนเป็น B7

 

          หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B7) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 จะเป็นทางเลือก ล่าสุดโดยทางกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป         

 

 

           โดยทางกรมธุรกิจพลังงาน มีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10 % ในทุกลิตร) เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 63 โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จะต้องมีการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่าย และป้ายโฆษณาต่างๆ จาก “ดีเซล B10” เป็น “ดีเซล” ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น ดีเซล B7 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 

 

 

 

          สำหรับการใช้ไบโอดีเซล B20 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20 % ในทุกลิตร) กระทรวงพลังงานจะมีการพิจารณายกเลิกการจำหน่ายในอนาคต ส่วนดีเซล B7 จะยังให้มีการจำหน่ายเป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถเติมดีเซล B10 ได้

 

 

          เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่ www.doeb.go.th หรือ โทร. 0 – 2794 – 4000

 

Cr.doeb.go.th

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook