เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 6 กรกฏาคม 2563 - 09:25

กรมขนส่งทางบก ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 และ 3 ปี ช่วงโควิด ไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือสอบขับ

 

          กรมการขนส่งทางบก งดเว้นให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งหมดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ในช่วง COVID-19 ระบาด ไม่ต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถ โดยจะให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนกันยายน 2563 นี้เท่านั้น

          โดยทางกรมขนส่งทางบก ประกาศระเบียบขนส่งในราชกิจจานุเบกษาเยียวยาให้แก่ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ใบขับขี่หมดอายุลงในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ระบาด และกรมการขนส่งทางบกหยุดให้บริการงานต่อใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าว หรือตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 โดยจะเยียวยา และให้สิทธิ์ผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงไม่เกิน 30 กันยายน 2563 จะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียน และผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 จะได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

  1. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ "สิ้นอายุเกิน 1 ปี" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน
  2. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ "สิ้นอายุเกิน 3 ปี" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ
  3. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก "สิ้นอายุเกิน 3 ปี" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ ทั้งนี้ สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย

 

 

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ  

  • ใบรับรองแพทย์ 
  • หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ 
  • คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
  • ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

 

 

          ทั้งนี้ทางกรมขนส่งจะอนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

          สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ขอให้ประชาชนต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคิวและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

iOS Link: https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO

          ซึ่งการช่วยเหลือนี้ถือเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงที่ COVID-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถมาติดต่อดำเนินการสอบใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม การงดเว้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ใบอนุญาตหมดลงในช่วงเวลาไม่เกินเดือนกันยายน 2563 เท่านั้น ส่วนใบอนุญาตที่ใบขับขี่หมดอายุ 1 ปีและ 3 ปีเลยกว่ากำหนดดังกล่าวจะยังต้องเข้ามา คือ ผู้ที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุลงเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ ส่วนผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดลงเกินกว่า 3 ปี จะต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด  

 

Cr.dlt.go.th/th

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook