เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 30 มิถุนายน 2563 - 09:35

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ขั้นที่ 1, ขั้นที่ 2, ทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ 5, 6 และ 28 กรกฎาคม 2563

 

          ข่าวดี สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ในเดือนกรกฎาคมนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

 

         สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้จะมีวันหยุดราชการ 3 วันที่จะได้รับการยกเว้นทางผ่านทางทั้ง 3 เส้นท่างได้แก่ วันที่ 5 ก.ค. ที่เป็นวันอาสาฬหบูชา, วันที่ 6 ก.ค. เป็นวันเข้าพรรษา และวันที่ 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางในวันหยุดราชการ ได้แก่

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

 

 

          ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีถึงปี 2578

 

Cr.http://www.exat.co.th/index.php/th/

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook