เขียนโดย: D wisanuporn

เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2563 - 16:50

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ ก่อสร้างแล้ว

ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ

 

          กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ ระหว่าง กม.42+000.000 – กม.51+250.000 ระยะทางรวม 9.250 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ( 4 ช่องจราจร ) ผิวทางและไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอยู่บริเวณหน้าวัดปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จุดสิ้นสุดโครงการฯ ก่อนขึ้นดอยนางแก้ว ไปจังหวัดเชียงราย

 

 

        โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวทางคดเคี้ยว พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

 

Cr.doh.go.th

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook