เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2563 - 15:10

Shell มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่หลังภัย COVID-19

 

          บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ ร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ ส่งเสริมความปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของคนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ในกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเสี่ยงชีวิตดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลชนบท และพื้นที่ขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือ เชลล์ ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

          คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ขอขอบคุณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ไว้วางใจให้เชลล์ได้มีส่วนสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดมา เชลล์ยินดีที่ความช่วยเหลือในโอกาสนี้ยังครอบคลุมไปถึง การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชนที่มีรายได้น้อย ตลอดจนผู้ที่อาจประสบภาวะยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และเศรษฐกิจเช่นในขณะนี้ ความช่วยเหลือเหล่านี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเชลล์ ในด้านที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชลล์หวังว่าจะได้มีส่วนร่วม ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ โดยเฉพาะในภาวะที่ต้องมีการปรับตัวสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่นี้ร่วมกัน

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เชลล์ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบพลังงาน น้ำมัน และผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างปลอดภัย โดยดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกระยะ สำหรับเชลล์ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกฝ่ายในช่วงของการฟื้นฟูสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนถึงสังคมโดยรวมอย่างดีที่สุดต่อไป

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook