เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 14 มกราคม 2563 - 17:22

BMW ส่งต่อความห่วงใยผ่านโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบระบบกรองน้ำแก่ชุมชนใน จ.สุพรรณบุรี

 

          บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สานต่อโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ พร้อมผู้จำหน่าย BMW Mini และBMW Motorrad อย่างเป็นทางการ มอบระบบกรองน้ำจำนวน 101 เครื่อง ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดวีธีดูแลรักษาระบบกรองน้ำและความรู้ ในการบริหารจัดการน้ำสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ ชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

           มร.อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ในปี 2558 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้สานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งอาสาสมัครจากทั้งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย องค์กรเวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ พนักงานจิตอาสาจากผู้จำหน่าย BMW Mini และBMW Motorrad อย่างเป็นทางการ รวมถึงลูกค้าทุกท่านต่างร่วมมือกันในการให้ความรู้ กี่ยวกับระบบกรองน้ำดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน และช่วยกันดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำได้ด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องจะสามารถกรองน้ำให้ สะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร และสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ถึง 100 คน โดยในครั้งนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี และในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

 

 

           ตลอดระยะเวลาห้าปีของการดำเนิ นงานภายใต้โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้มอบระบบกรองน้ำ ไปแล้วทั้งสิ้น 6,201 เครื่อง ให้แก่ 72 ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มสุขภาพที่ดี ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่ งยืน และการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ ของน้ำสะอาด ทั้งนี้ โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มีเป้าหมายในการช่วยเหลื อประชาชนผู้ยากไร้หรือยากจนที่ พักอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคในชี วิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

 

 

           โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมเพื่อสังคมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่สะท้อนถึงการเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนทั้งในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ขององค์กร โดยมีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวที่สอดคล้อง และครอบคลุมตั้งแต่ในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปจนถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพนักงาน และสังคมอย่างรอบด้าน

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook