เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 25 ธันวาคม 2562 - 14:23

MG จัดการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2 เสริมประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการบริการและการขาย

 

          บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทย จับมือกับผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อค้นหาพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริการตามมาตรฐานของเอ็มจี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการ และการขายเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี

 

คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

          คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มี การพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากร และการให้บริการของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับ MG Skill Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการให้ บริการของเอ็มจี พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทั่วประเทศได้เสริมสร้างทักษะด้านการบริการ และการขาย รวมไปถึงเทคนิคในการดูแลรักษารถยนต์ด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

          สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ในปีนี้มีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริ ฃการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะด้านที่ปรึกษาการขาย, ทักษะด้านที่ปรึกษาการบริการ, ทักษะด้านช่างเทคนิคและงานซ่อม, ทักษะด้านการจัดการงานอะไหล่, ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ ลทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่ ลางดีจากผู้จัดจำหน่าย 130 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

 

ด้านที่ปรึกษาการขาย

  • นายสุรเศรษฐ์ เพิ่มพูนศักดิ์    บริษัท เอ็มจี พรีเมียร์ ออโตโมบิล จำกัด (สาขากาญจนบุรี)

 

ด้านที่ปรึกษาการบริการ

  • นายสิขรินทร์ คุนัญญานนท์    บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด

 

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

  • นางสาวรัชรินทร์ บุญต่อ         บริษัท เอ็มจี 824 ราชพฤกษ์ จำกัด

 

ด้านการจัดการงานอะไหล่

  • นายวสันต์ เพชรลุ                 บริษัท วี.จี. คาร์ กระบี่ จำกัด (เอ็มจี กระบี่)

 

ด้านการประกันคุณภาพ

  • นายณัฐพงษ์ ใจดี                  บริษัท เซควอญ่า กรุ๊ป จำกัด (เซควอญ่า เอ็มจี)

 

ด้านเทคนิคและงานซ่อม

  • นายเอกพจน์ ทวีพล               บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม. มอเตอร์เซลส์ จํากัด (เอ็มจี สุพรรณบุรี)

          ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 หรือที่เว็บไซต์ www.mgcars.com

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook