เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 23 ธันวาคม 2562 - 17:11

รวมจุดพักบริการ สำหรับกางเต้นท์ และลานจอดรถภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

           นอกจากที่ทางกรมทางหลวงได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้แล้วในช่วงเดียวกันนี้ ทางกรมทางหลวงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการเตรียมห้องน้ำ ที่พร้อมให้บริการกว่า 500 แห่ง ตามสำนักงานหมวดทางหลวง ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด และ ปลอดภัย รวมทั้ง ยังสามารถจอดรถแวะพักผ่อน สอบถามเส้นทาง กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางต่อ ซึ่งเป็นการลดความแออัดการจราจรบริเวณปั้มน้ำมันได้

 

 

          นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต้นท์ และลานจอดรถ สำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 17 จังหวัด (40 แห่ง) เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนหรือแวะพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดจุดบริการลานลานกางเต็นท์ ดังนี้

 

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 กม.ที่ 31+450 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ทล.ที่ 14+584 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 กม.ที่ 84+215 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเชียงดาว

จังหวัดลำปาง 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 กม.ที่650+917 ตอน สบปราบ-เกาะคา
 • หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.1 กม.ที่ 482+356 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 กม.ที่ 197+350 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู
 • หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 กม.ที่ 240+750 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำแก้วโกมล
 • หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 กม.ที่284+856 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งบัวตอง
 • หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 กม.ที่ 197+907 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุดอยกองมู
 • หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 กม.ที่ 4+100 ตอน ทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดน้ำฮู

จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 กม.ที่ 896+845 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว
 • หมวดทางหลวงเชียงราย ทล. 1 กม.ที่ 933+885 ตอน แยกแม่กรณ์ – บ้านห้วยพลู
 • หมวดทางหลวงหน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 กม.ที่ 63+500 ตอน ขุนห้วยไคร้ –ผาตั้ง (ขาเข้า) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูชี้ฟ้า

จังหวัดน่าน 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 กม.ที่ 69+485 (ขาออก) ตอน เด่นชาติ – นาน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ดอยเสมอดาว
 • หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 กม.ที่ +000 (ขวาทาง) ตอน สะเถิน – สบทุ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วนอุทยานภูลังกา,จุดชมวิวภูลังการีสอร์ท,จุดชมวิวดอยจี๋
 • หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 กม.ที่ +110 (ซ้ายทาง) ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อเกลือโบราณ, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 

 

ภาคกลางตอนบน

จังหวัดกำแพงเพชร 3 แห่ง

 • แขวงหลวงกำแพงเพชร ทล.1 กม.ที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง – นครชุม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 • หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอน นครชุม – วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า,น้ำตกวังชมภู,น้ำตกเต่าดำ
 • หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.117 กม.ที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น) ,น้ำตกคลองลาน

จังหวัดตาก 6 แห่ง

 • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 511+826 ตอน วังเจ้า – ตาก
 • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 560+449 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล
 • หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 กม.ที่ 33+621 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) –แม่ละเมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าพ่อพะวอ,ล่องแก่งแม่ละเมา,เนินพิศวง,ตลาดริมเมยบริเวณใกล้เคียงวัดมงคลคิรีเขต(ครูบาสร้อย) ,อุทยานแห่งชาติแม่เมย,ม่อนกิ่วลม
 • หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 กม.ที่ 88+050 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง จุดพักรถระหว่างทางน้ำตกทีลอซู, ทะเลหมอกดอยหัวหมด
 • หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 กม.ที่ 165+799 ตอน อุ้มผาง – กะแง่ดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ล่องแก่งน้ำตกลอซู ,ถ้ำตะโค๊ะบิ๊,ดอยวัดหมด,วัดโบถส์ไม้สัก,วัดหนอง

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 กม.ที่ 184+219 ขวาทาง ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 กม.ที่ 269+100 ตอน วังทอง –เข็กน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งแสลงหลวง

จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 กม.ที่ 23+600 ตอน นางั่ว – ทุ่งเสมอ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง – พระตำหนักเขาค้อ – อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
 • หมวดทางหลวงวิเชียรบุรี ทล.21 กม.ที่ 125+403 ตอนศรีเทพ – ซับสมอทอด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 • หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 กม.ที่ 266+737 ตอน ผานกเค้า –หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 กม.ที่ 5+006 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง, ต้นไม้ยักษ์ ,วัดถ้ำเขาวง, ถ้ำพุหวาย
 • หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ทล.3011 กม.ที่ 24+200 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง ,ต้นไม้ยักษ์ ,วัดถ้ำเขาวง ,ถ้ำพุหวายศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสวนพฤษศาสตร์แก่นมะกรูด

 

 

ภาคกลาง

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.232 กม.ที่ 116+574 (ขาออก กทม.) ตอน ยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกไทรโยคน้อย
 • หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 กม. ที่ 199+915 ขาออก กทม. สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกผาตาด

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เหมืองผาปกค้างคาว

ภาคอีสาน

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล. 222 กม.ที่ 102+526 ตอน ท่ากกแดง –บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูทอก ,หินสามวาฬ, น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกถ้ำพระ ฯลฯ

จังหวัดเลย 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงปากชม ทล. 211 กม.ที่ 148+350 ตอน ปากชม – เชียงคาน
 • หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 กม.ที่ 0+925 ตอน โขงเจียม – สะพือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดถ้ำคูหาสวรรค์

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงกันทรลักษณ์ ทล. 211 กม.ที่ 59+900 ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขา พระวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร,ผามออีแดง,เขาพระวิหาร

จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงน้ำโสม ทล.2376 ตอน น้ำซึม – โสกกล้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดป่าภูก้อน ,วัดป่านาคำน้อย

          ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเดินทางช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ด้วยราราที่มีอยู่บนท้องถนนอย่างมากมาย โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ที่สำคัญเมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และไปท่องเที่ยวด้วยความสนุกสนาม สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

Cr.doh.go.th

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook