เขียนโดย: D wisanuporn

เมื่อ: 20 กันยายน 2562 - 10:10

Hyundai สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

         บริษัท ฮุนไดมอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สนับสนุนโครงการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เป็นการร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และมูลนิธิฯ ในการมอบเงินบริจาค จากการจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Hyundai Kona และ Ioniq เป้นเงิน จำนวน 10,000 บาทต่อคัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ให้แก่มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหนไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย โดยเน้นในเขตเมืองใหญ่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ

 

คุณ กิติยา โสภณพนิช มร.โตชิฮิเคะ อาโนะ ลงนามร่วม

 

        บริษัท ฮุนไดมอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากเราจะเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในตลาดแล้ว เรายังเป็นแบรนด์เดียวที่มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำหน่ายให้เลือกถึงสองรุ่นอีกด้วย มร.โตชิฮิเคะ อาโนะ ประธาน บริษัทฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนต์) จำกัด กล่าวว่า รถยนต์พลังงานไฟไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว Hyundai นำรุ่น Kona และ Ioniq มาจำหน่ายพร้อม ๆ กับตลาดอื่น ลูกค้าชาวไทยไม่ต้องรอนานที่จะได้เป็นเจ้าของรถยนต์อันมีนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีสมรรถนะการขับที่ดีเยี่ยมคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่ขายในตลาดชั้นนำในโลก นอกจากนี้ยังเห็นว่ากลุ่มคนที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงแต่จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะได้ทันทีแล้ว เราก็อยากจะให้พวกเค้ามีสวนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือของเรา และมูลนิธิฯ อีกทางหนึ่งด้วย

         ส่วนเหตุผลในการเลือกที่จะสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤษ์นั้น มร.โตชิฮิเคะ อาโนะ ได้ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาฝุ่นขนาดเล็กมากหรือ PM25 ซึ่งเกิดจากหลากหลายสาเหตุการแก้ไขนั้นต้องมาจากความร่วมมือร่วมแรงจากหลายภาคส่วน รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่สีขียวในเขตที่มีปัญหาซึ่งจะช่วยในเรื่องของ การดักฝุ่น เพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในอากาศเมื่อเราศึกษาถึงแนวคิดและการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ นี้ เราจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโครงการดีๆเหล่านี้ให้ได้ผลเร็วและครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook