เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 26 ธันวาคม 2562 - 14:10

Mitsubishi จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19 มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง

 

          บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง” เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่คุณภาพด้านบริการงานขายและบริการหลังการขายอันเป็นเลิศ

          “การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งเสริมให้พนักงานจากเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของเราได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของเรา ‘มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง’ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอันดับ 4 ด้านบริการงานขาย (SSI) จากผลการศึกษาโดย เจ.ดี. พาวเวอร์ ประเทศไทย ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะฯ ประจำปีเช่นนี้ จะยิ่งช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านบริการของเรา” มร. โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าวที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  

          ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายการนำเสนอรถยนต์ที่ดีที่สุดและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ามิตซูบิชิ โดยตลอดปีงบประมาณ 2561 สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินการบรรยายและฝึกอบรมกว่า 600 โปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานกว่า 14,000 คน

          มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 19  ปี โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 64 คน แข่งขันใน 6 ประเภทรายการได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ และผู้ชนะจากการแข่งขันทักษะรถยนต์ฯ ครั้งที่ 19 นี้ มีสิทธิ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบริการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น โดยครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประสบความสำเร็จจากได้ส่งผู้แทนจากประเทศไทย 2 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกดังกล่าว โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้จากประเภทช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ และรองชนะเลิศอันดับสามจากประเภทที่ปรึกษางานบริการ อีกด้วย

          นอกจากนี้ การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี 2561 ยังจัดให้มีการแข่งขันในประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project - VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน     

 

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2561

 

 

1. ประเภท นักเรียนอาชีวศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ             อัครเดช แดงสี              บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   ยิ่งพันธุ์  อัครรุ่งโรจน์      บริษัท ลิ้มเม่งจั้วมิตซู จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับสอง   ณัฐพงษ์ นนทวัฒน์        บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

2. ประเภท ช่างเทคนิค เช็คระยะ (PM)

 • รางวัลชนะเลิศ            ธนพล โผแพ            บริษัท มิตซู ช.เอราวัณ นครปฐม จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ศรราม เสมียนหร่าย    บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (อุทัยธานี)
 • รองชนะเลิศอันดับสอง  สุพล ทะลือ              บริษัท มิตซูคูอาริยะน่าน จำกัด

 

 

3. ประเภท พนักงานอะไหล่

 • รางวัลชนะเลิศ              ปนัดดา พันธุ์ทอง      บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง    กังวาล บดีศรีสวัสดิ์    บริษัท ทีเอสที มิตซู ราชบุรี จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับสอง    สุภาพร เหล่าลาด      บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด (บ่อวิน)

 

 

4. ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRO)

 • รางวัลชนะเลิศ             ภัทราพร เงินทอง   บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด (หางดง)
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   ศิริพร หลงเจริญ    บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • รองชนะเลิศอันดับสอง   นฤมล ตรีทศ         บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

 

5. ประเภท ที่ปรึกษาการขาย

 • รางวัลชนะเลิศ             พัสกร จำปามี        บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  พีรติกานต์ ปาระมี    บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • รองชนะเลิศอันดับสอง   ปารมี เทศเซ็น       บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

6. ประเภท ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

 • รางวัลชนะเลิศ             วรเชษฐ์ สาโรจน์   บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  วชร กรองทอง       บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (แม่เหียะ)
 • รองชนะเลิศอันดับสอง   สุทัศน์ โสมาศรี     บริษัท มิตซู พัทยา จำกัด

 

 

7. ประเภท ช่างเทคนิค วิเคราะห์และแก้ปัญหา

 • รางวัลชนะเลิศ             สุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล   บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   พลากร โพธฺิ์วิเศษ       บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับสอง   กิติพัฒน์ จิราภิรมย์รัฐ   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook