เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 24 มีนาคม 2562 - 12:22

Shell สนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืน เริ่มจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล B20

 

          บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์ ‘พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ’ พร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้น้ำมัน บี20 ของภาครัฐ ด้วยการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี20 ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

          ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลรวมถึงส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน กระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งรัดมาตรการในการแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทน้ำมันในการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบให้มากขึ้น  กระทรวงพลังงานขอขอบคุณบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานมาโดยตลอด”

 

 

          คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี 20 ในสถานีบริการเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับพันธมิตรภาคการขนส่งอย่างบริษัทพงษ์ระวี บริษัทสแกนเนีย สยาม พันธมิตรทางเทคนิค บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ในการใช้น้ำมันเชลล์ดีเซล บี20 ในสายการขนส่งด้วย   น้ำมันเชลล์ดีเซล บี20 ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ภูมิรพี อำเภอ วังน้อย รวมถึงส่วมผสมของน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล 100% ที่เชลล์ซื้อและผสมในน้ำมันนั้น ได้การรับรองหรือชดเชยให้ครอบคลุมตามระบบมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ผลิต ทั้งนี้การรับรองของ RSPO ครอบคลุมแนวทางต่างๆ อาทิเช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกบนพื้นที่ชุ่มชื้น การดูแลพื้นที่ร่วมกับชุมชน สิทธิของเกษตรกร การจ่ายเงินที่เป็นธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย”

 

 

          เชลล์เดินหน้าสู่ทิศทางของพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย โดยกลยุทธ์ ‘พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ’ ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้มากที่สุด โดยผ่าน 3 แนวทางหลักได้แก่

  • 1. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทย เชลล์ได้นำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่ประเทศไทยเช่น น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ น้ำมันเกรดพรีเมี่ยม ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ เผาไหม้สมบูรณ์ลดการเกิดเขม่าไอเสีย
  • 2. การร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทน้ำมันและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเชลล์ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้วยดีเสมอมา นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ของเชลล์เป็นอย่างดี
  • 3. การพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลากรคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เองเราจึงสนับสนุนการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ภาคเกษตรกรรม รวมถึงการให้ความรู้และพัฒนาเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานของประเทศ
รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook