เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 6 มีนาคม 2562 - 09:54

Compact Brakes โชว์ผลสำเร็จสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เดินหน้าผนึกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          คุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และ คุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค (สาขาฟิสิกส์+สาขาปิโตรเคมี พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรก ที่มีเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยระดับโลก

 

 

          สำหรับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยนั้น มีขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติจึงเข้าร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค (สาขาฟิสิกส์+สาขาปิโตรเคมี พอลิเมอร์) เข้ามาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากผู้ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และชำนาญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด ซึ่งจะทำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook