เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 6 มีนาคม 2562 - 09:51

Compact Brakes เปิดบ้านต้อนรับ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมโชว์เครื่องทดสอบผ้าเบรกหนึ่งเดียวใน ASEAN

 

          คุณวิสุทธิ์ สว่างพุทธคุณ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ให้การต้อนรับ คุณกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของบริษัท อาทิ ด้านแรงงาน การจ้างงาน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัย และระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ดำเนินการ ก่อนจะนำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรก ที่มีเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยระดับโลกและเป็นศูนย์แห่งเดียวในภูมิภาค ASEAN เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี

 

 

          สำหรับโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมสถานประกอบกิจการมีขึ้นเพื่อรับทราบสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสถานประกอบกิจการ ปัญหา และอุปสรรคของการประกอบกิจกร การบริหารจัดการแรงงานด้านสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน ส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการดูแลผู้ใช้แรงงานระหว่างผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิต การบริหาร การตลาด การสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook