เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2562 - 10:44

Shell เดินหน้าส่งมอบ พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทุกภาคส่วน เปิดบ้านต้อ

 

          บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้าส่งมอบ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยนายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำคณะให้การต้อนรับผู้บริหารจากกรมธุรกิจพลังงาน นำโดยนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี

 

 

          นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์มุ่งมั่นส่งมอบพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนและตอบรับนโยบายของภาครัฐ ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีที่คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์และทรัพยากรของประเทศ เราได้เน้นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ในการเติมสุขให้ทุกชีวิต ด้วยนวัตกรรม ความร่วมมือ และการพัฒนาบุคลากร”

 

          ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจากกรมธุรกิจพลังงานได้เข้าเยี่ยมเยียนชาวชุมชนวัดคลองเตยใน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง และได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงระบบการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมมาตรฐานระดับโลกของเชลล์ ทั้งนี้ เชลล์เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 45001:2018 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีถือเป็นส่วนสำคัญในระบบโครงสร้างพลังงานที่รองรับการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกน้ำมันหล่อลื่นและยางมะตอยในไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนมีศักยภาพในการรองรับการขนถ่ายน้ำมันทางเรือและทางระบบท่อส่ง  

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook