เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 6 สิงหาคม 2561 - 17:17

Compact Brakes ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

          คุณณัฐวุฒิ สวนาการณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และ คุณลำพึง มะลิทอง หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เข้ารับประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560 - 2561 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(2)-1/38พบ และทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(2)-51/47พบ โดยมี คุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 

 

          พิธีมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมา บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายผ้าเบรกคอมแพ็ค ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 420 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook