เขียนโดย: Mr Argus

เมื่อ: 25 กรกฏาคม 2561 - 12:32

กรมขนส่งเอาจริงแล้ว เข้มงวดความปลอดภัยรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาว 27-30 กรกฎาคม 2561

 

          กรมการขนส่งทางบก เอาจริงกับมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร พนักงานไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%

 

 

          ผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัด จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางที่มั่นคงแข็งแรง และเพียงพอสำหรับความต้องการเดินทางของประชาชน ต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่ง ส่วนสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้อง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้านพนักงานขับรถถูกตรวจสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ 100% มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานด้วยการลงชื่อ ฯลฯ หากพบรถหรือคนขับมีข้อบกพร่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการให้บริการสั่งห้ามให้บริการทันที

           การติดตามพฤติกรรมการขับรถ ทำผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่ส่วนกลางและภูมิภาคที่มีประจำทุกจังหวัดรวม 81 แห่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ประกอบการต้องติดตั้งเข็มขัด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด

 

 

          นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้สามารถวางแผนการเดินทางด้วยรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” ตรวจสอบตารางการเดินรถ ทราบเวลารถเข้า-ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ติดตามรถได้ตลอดการเดินทางแบบ Real-time ทั้งยังเชื่อมข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

CR : กรมการขนส่งทางบก

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook