เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 12 กรกฏาคม 2559 - 14:00

BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ขจัดปริมาณกำจัดขยะให้เป็นศูนย์ด้วยวิธีฝังกลบ

 

          BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ตั้งเป้าให้สามารถขจัดปริมาณกำจัดขยะให้เป็นศูนย์ด้วยวิธีฝังกลบ และปัจจุบันสามารถทำได้ตามเป้าหมาย อันจะทำให้พนักงานในสายการผลิตของ BMW มีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

          จากการที่ไม่ต้องนำของเสียหรือขยะไปฝังกลบ BMW Group Manufacturing ประเทศไทย เลือกวิธีการในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อรับผิดชอบต่อของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้น โดยนำของเสียที่เป็นอันตรายไปผสมใหม่ เพื่อใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ ส่วนของเสียจากโรงอาหาร นำไปเป็นอาหารสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่ และของเสียชนิดอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นเชื้อเพลิงจากขยะ Refuse Derived Fuel (RDF)

          ผลจากการลดปริมาณขยะของ BMW Group Manufacturing ประเทศไทย สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ด้วยการลดมลภาวะในอากาศโดยรวม และสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีสีเขียว และความสะอาดเพิ่มมากขึ้น

 

 

          มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมมีความภูมิใจอย่างมาก ที่ความพยายามของพนักงานในโรงงานในประเทศไทย สามารถร่วมกันลดปริมาณของเสียที่เกิดจากสายการผลิตของเราได้ ด้วยการผลิตที่ปราศจากของเสียหรือขยะ ทำให้เราสามารถมุ่งมั่นในการผลิตยานยนต์คุณภาพชั้นเยี่ยม ขณะที่ลดของเสียที่เกิดจากการผลิตไปพร้อมกัน”

          ปัจจุบันโรงงาน BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ใช้แคมเปญกระตุ้นด้วยการโฆษณา 3R เพื่อโปรโมทการทำงานแบบ การลด reducing, นำกลับมาใช้ใหม่ reusing และ รีไซเคิล recycling ร่วมกันสนับสนุนการสร้าง “ระบบสร้างคุณค่าเพิ่มในการผลิต” “Value-added Production System” หรือ VPS ของ BMW รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และแนะนำพนักงานโดยระบุให้ได้ว่าวัสดุนั้นคืออะไร เพื่อหลีกเลี่ยงการกำจัดขยะ ซึ่งโรงงาน BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ใช้ความพยายามในการขจัดปริมาณขยะด้วยวิธีฝังกลบ ให้เป็นศูนย์ จากหลักการของระบบสร้างคุณค่าเพิ่มในการผลิต ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขยะเป็นศูนย์

 

 

          ด้วยหลักการที่คล้ายคลึงกันกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” “Corporate Social Responsibility” หรือ CSR ที่มีความคาดหวังหลักเพื่อดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

          โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมนี้ ช่วยให้ลดจำนวนถุงมือใช้แล้วจากสายการผลิต ที่ปัจจุบันได้จัดการทำความสะอาด และบริจาคให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ขณะที่ดำเนินการลดจำนวนของเสียที่จับต้องได้ ดำเนินต่อไป โรงงาน BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ก็ลงมือลดความสิ้นเปลืองทั้งการใช้น้ำ และพลังงาน ขณะเดียวกัน พนักงานของโรงงานร่วมสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นในโครงการเพื่อสังคมซึ่งมีชื่อว่า “แคร์ ฟอร์ วอเตอร์” “Care for Water” โดย BMW Group Manufacturing ประเทศไทย จัดงบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 500,000 บาท เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการกรองน้ำพร้อมมอบโซลูชั่นดังกล่าวให้แก่คนไทยในพื้นที่ขาดแคลน ได้เข้าถึงการแหล่งน้ำสะอาด โดยแผนงานจะสนับสนุนหมู่บ้านในขอนแก่น และ กำแพงเพชร ด้วยระบบการกรองน้ำสะอาด 200 ชุด ที่จะช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง ขณะเดียวกันก็สามารถจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนได้เช่นกัน

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook