เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 8 กันยายน 2558 - 10:38

เชฟโรเลตมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิศิริราช สำหรับสร้างอาคารบริการประชาชนแห่งใหม่

 

เชฟโรเลตมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิศิริราช สำหรับสร้างอาคารบริการประชาชนแห่งใหม่

 

          กรุงเทพฯ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศิริราช เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

คุณวรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย (ที่สองจากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยมีผศ.นพ. วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ที่สามจากซ้าย) รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่สี่จากซ้าย) และรศ.พญ. สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ซ้ายสุด) เป็นผู้รับมอบ
 
 

          คุณวรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยกล่าว "จีเอ็มและเชฟโรเลตมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย"

          ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่จะทดแทนกลุ่มอาคาร 3 หลังที่มีอายุ 50 ปี โดยเป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีจำนวนห้องและเตียงผู้ป่วย 355 เตียง สามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี การบริการรักษาประกอบด้วยหน่วยตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม ด้วยแพทย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการทีทันสมัย พร้อมด้วยการตรวจพิเศษต่างๆ อาทิ การตรวจระบบทางเดินอาหารและตับ โรคไต ประสาทวิทยา โรคด้านจิตเวช ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา

 

เครดิตเนื้อหาจาก เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

 

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook