เขียนโดย: Panminator

เมื่อ: 26 สิงหาคม 2558 - 16:41

GM Thailand ฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอล และหนังสือแก่โรงเรียนในชุมชน

 

GM Thailand ฟื้นฟูป่าชายเลนพร้อมมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอลและหนังสือแก่โรงเรียนในชุมชน


โครงการปบลูกป่าชายเลนกับ GM

          เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย (General Motors Thailand) จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ในตำบลปากน้ำกระแส จังหวัดระยอง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คนที่ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม (GM)


บรรยากาศการปลูกป่าชายเลน

          โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนมีเป้าหมายหลายประการ ป่าชายเลนมีความสำคัญกับระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่งและป้องกันการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน


ต้นโกงกาง

          คุณอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิตของจีเอ็ม กล่าวว่า “เราคัดเลือกสถานที่การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยเหตุผลคือการให้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นสำหรับโครงการนี้ พวกเราจะได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางให้พื้นที่ชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับประชาชนและสัตว์ป่า และเป้าหมายของเราคือมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระตุ้นการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อจุดประกายให้มีการวางแผนเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน”


GM มอบวัน เวิล์ด ฟุตบอล และหนังสือภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวให้นักเรียน

          นอกจากนี้จีเอ็ม ประเทศไทย (GM Thailand) ยังมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอล (One World Football) และหนังสือภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โรงเรียนแห่งนี้มีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น มีนักเรียนประมาณ 600 คันที่จะได้รับประโยชน์จากการมอบครั้งนี้ 

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook