เขียนโดย: D wisanuporn

เมื่อ: 8 มิถุนายน 2564 - 18:16

Rolls-Royce Boat Tail อัครยานยนต์ ที่รังสรรค์ขึ้นเพียงหนึ่งเดียว

            Rolls-Royce Boat Tail สู่สายตาชาวโลก ด้วยยนตรกรรมนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษ (Coachbuild) จะกลายเป็นอีกหนึ่งบริการของเราอย่างแน่นอนในอนาคต

          ย้อนกลับไปในอดีต การรังสรรค์ตัวถังรถเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ Rolls-Royce ในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Rolls-Royce ของยุคปัจจุบันถูกเล่าผ่านปรัญชาของการบริการสั่งทำพิเศษ (บีสโป๊ก) แต่ครั้งนี้เป็นมากกว่า เมื่อแผนก Rolls-Royce Coachbuild พาเราย้อนกลับไปยังรากเหง้าของแบรนด์ ที่สะท้อนถึงโอกาสสำหรับลูกค้าบางรายที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ที่สุดของผลงานที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงการสั่งผลิตพิเศษเฉพาะบุคคลที่จะเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในอนาคต

 

 

          Rolls-Royce รับฟังลูกค้าคนสนิทอย่างตั้งใจ ลูกค้าผู้ซึ่งแสดงเจตจำนงในการสานสัมพันธ์กับแบรนด์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ท้าทายที่บ่งบอกถึงความหรูหราที่แท้จริง Rolls-Royce Boat Tail ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพาลูกค้าย้อนยุคกลับไปในอดีต แต่ในทางตรงข้าม Rolls-Royce มีความเชื่อในยนตรกรรมที่สั่งผลิตพิเศษ และ Boat Tail คือสุดยอดแห่งความร่วมมือตลอดระยะเวลา 4 ปีระหว่างแบรนด์ และลูกค้าคนพิเศษสุดทั้ง 3 ราย

         ลูกค้าของแผนก Rolls-Royce Coachbuild จะมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์และงานวิศวกรรม เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างกลมเกียวเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งในความแตกต่างระหว่างบุคลิกและตัวตนของพวกเขา เพื่อถ่ายทอดคุณสมบัติเหล่านี้สู่องค์ประกอบต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการที่จะสั่งทำขึ้นพิเศษ มีเพียงสำนักงานใหญ่เท่านั้นที่สามารถมอบโอกาสสุดพิเศษแก่ลูกค้าของแผนกตัวถังรถแบบ สั่งทำพิเศษในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมครั้งสำคัญแห่งประวัติศาสตร์สำหรับอนาคต  นี่คือพื้นฐานของความมีเอกลักษณ์เมื่อเจ้าของยนตรกรรมสามารถมีส่วนร่วมในทุกรายละเอียดของการรังสรรค์ผลงาน นี่คือแก่นแท้ของความหรูหรา นี่คือการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมร่วมสมัยอย่างแท้จริง นี่คือ Rolls-Royce Coachbuild

 

 

          Rolls-Royce Boat Tail ท้าทายนิยามของยนตรกรรม และสร้างนิยามใหม่ให้แก่ยนตรกรรม Boat Tail มีความหมายมากกว่าการเป็นเพียงพาหนะ เพราะไม่ใช่เพียงวิธีการเดินทางไปสู่จุดหมาย แต่มันคือจุดหมายปลายทาง มันคือความท้าทายที่เป็นรูปธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือของทีมงานหญิงชายผู้ขับเคลื่อน การสร้างสรรค์แนวคิดอันน่ามหัศจรรย์นี้ การรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษ มอบอิสระในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่มี โดยปกติการสร้างสรรค์ผลงานแบบบีสโป๊กของโรลส์-รอยซ์นั้นจะมีขอบเขตจำกัดในตัวยนตรกรรมเอง แต่ที่แผนก Rolls-Royce Coachbuild เราก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นโดยน้อมรับอิสรภาพในการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษ เพื่อวางกรอบแนวคิดร่วมกับลูกค้าผู้สั่งผลิตโดยตรง

          Boat Tail ทำให้เราบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ เราสร้างสรรค์ยนตรกรรมสุดพิเศษ 3 คันที่แม้ว่าจะมีพื้นฐานโครงสร้างเหมือนกัน แต่องค์ประกอบอื่นนั้นมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันจากการถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลทำให้เรื่องราวของยนตรกรรมแต่ละคันต่างกันออกไป  Boat Tail คือยนตรกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน Boat Tail คือการสอดประสานความต่างสู่ความหรูหรา

         ในฐานะที่ Rolls-Royce คือ House of Luxury เติมเต็มความหมายให้กับยนตรกรรม โดยยนตรกรรม Rolls-Royce เปรียบประดุจผืนผ้าใบที่ลูกค้าสามารถสะท้อนรสนิยมส่วนบุคคล แสดงออกถึงความปรารถนาอันแรงกล้า และบ่อยครั้งคือสิ่งที่จะคงอยู่ตราบนานเท่านาน การสั่งผลิตยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์ขึ้นพิเศษเป็นวิธีการสื่อถึงสถานะ ยนตรกรรมที่ดีที่สุดในโลก ได้อย่างสง่างาม ในขณะที่การตกแต่งอย่างมีสไตล์ บ่งบอกถึงบุคลิกของลูกค้า จำนวนลูกค้าที่ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับความสามารถของแผนก Bespoke (บีสโป๊ก) ของแบรนด์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยนตรกรรม Rolls-Royce ถูกเลือกโดยลูกค้าให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมายในชีวิตพวกเขา ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง Rolls-Royce และลูกค้ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และทีมนักออกแบบ วิศวกร และช่างฝีมือที่ Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence ณ สำนักงานใหญ่ของ Rolls-Royce ที่กู้ดวูดได้ถ่ายทอดการตีความไลฟสไตล์อันน่าทึ่งของลูกค้าชายหญิงเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น พัฒนาการของความไว้วางใจในทั้งสองฝ่ายส่งผลให้การสั่งผลิตพิเศษมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เกินขีดความสามารถและกำลังการผลิตของ แผนกบีสโป๊ก Bespoke เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ Rolls-Royce จึงได้ตัดสินใจที่จะย้อนกลับสู่ประวัติศาสตร์รากเหง้าของแบรนด์ และได้ก่อตั้งแผนก Rolls-Royce Coachbuild ขึ้นภายในบริษัท

 

 

          การรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษ คือ ผลงาน Bespoke ที่ถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และสงวนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามขีดจำกัดที่มีอยู่ ซึ่งการบริการจะอ้างอิงจากยนตรกรรมรุ่นสั่งผลิตพิเศษ และนำเสนอความร่วมมือในการแสวงหาความหมายของความหรูหรา งานออกแบบ และวัฒนธรรมระหว่างแบรนด์และลูกค้าที่สั่งผลิต ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่ได้สร้างสรรค์มรดกแห่งประวัติศาสตร์ในอนาคต นั่นคือ การออกแบบที่ล้ำสมัยที่บ่งบอกถึงยุคสมัย ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตความหมายเดิมของวัตถุประสงค์ของพาหนะ

          Rolls-Royce Coachbuild คือการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมร่วมสมัยอย่างแท้จริง หลักการที่สืบทอดกันมาในการรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษของ Rolls-Royce นั้นต้องใช้ทักษะศิลปะขั้นสูงซึ่งไม่มีอยู่ในที่อื่นใดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้าที่สั่งผลิตต้องการยนตรกรรมที่พลิกโฉมอย่างแท้จริง ยนตรกรรมที่บ่งบอกสถานะอย่างถาวร และแตกต่างจากที่เคยมีมา

          แบรนด์ต้องซักถามและทำความเข้าใจทั้งสองส่วนอย่างลึกซึ้งเพื่อสามารถตอบโจทย์ โดยส่วนแรกคือบริบทของลูกค้า ได้แก่ พื้นที่การใช้ชีวิตส่วนตัว วิธีการเฉลิมฉลอง สิ่งต่าง ๆ และบุคคลที่รายล้อมพวกเขา รวมถึงประสบการณ์ที่บ่งบอกช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตอันน่าทึ่งของพวกเขา ส่วนที่สอง คือบริบททางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับยนตรกรรมที่รังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษ และในส่วนนี้แบรนด์จะสำรวจความแตกต่างของลูกค้าทางด้านวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม แฟชั่นชั้นสูง โทนสี รสนิยมด้านงานศิลป์ หรือแม้กระทั่งรสนิยมด้านอาหาร ท่องเที่ยว และการบริการ     

 

รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่

          ในปีพ.ศ. 2560 ยนตรกรรม Rolls-Royce Sweptail ที่โด่งดังคือนิยามใหม่ของแนวคิดในการรังสรรค์ตัวถังรถร่วมสมัยแบบสั่งทำพิเศษ  ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์แนวคิดที่สมบูรณ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับระดับความหรูหรา และยานยนต์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น แสดงถึงขอบเขตใหม่ของการสร้างสรรค์งานด้วยมือ ยนตรกรรมอันน่าทึ่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดยนตรกรรมหรูสมรรถนะสูงในประวัติศาสตร์ นำเสนอความเป็นไปได้ของการปรับแต่งครั้งใหญ่ และเป็นเครื่องยืนยันว่ามรดกที่สืบทอดกันมาของ Rolls-Royce จะยังคงเห็นได้จากความร่วมมือกับลูกค้า

 

 

          ยนตรกรรม Sweptail สร้างศักยภาพใหม่ และสร้างความคลั่งไคล้ให้แก่กลุ่มคนผู้ชื่นชอบของหายาก อาทิ นักสะสม ผู้สนับสนุนงานศิลปะ และลูกค้าที่สั่งผลิตยนตรกรรมพิเศษจนกลายเป็นไอคอนทางสถาปัตยกรรม หญิงชายจำนวนหนึ่งได้ติดต่อ Rolls-Royce เพื่อค้นหาโอกาสว่าพวกเขาจะสามารถสั่งผลิตยนตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ได้เช่นกัน โดยหนึ่งในนั้นได้ยกระดับการสร้างสรรค์ยนตรกรรมขึ้นไปอีกขั้น แบรนด์ตอบรับ และแผนก Coachbuild ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างถาวร ณ สำหนักงานใหญ่

          ภายในกลุ่มลูกค้านี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้า 3 รายบอกกล่าวถึงความชื่นชอบคลั่งไคล้งานออกแบบร่วมสมัยในแนวที่เกี่ยวกับเรือ เรือยอร์ชระดับ J-Class ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งในฐานะแรงบันดาลใจที่มีต่อเส้นโครงร่าง รวมทั้ง  ความต้องการสุดยอดช่างหัตถศิลป์เพื่อขับเคลื่อนให้แนวคิดนี้กลายเป็นรูปธรรม

         ลูกค้าได้เป็นผู้นำในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับความท้าทายอันยาวนานของทีมนักออกแบบของ Rolls-Royce เพื่อสร้างสรรค์ยนตรกรรมร่วมสมัยประเภท Boat Tail ยนตรกรรมที่รังสรรค์ตัวถังในรูปแบบของเรือใบบนโรลลิ่ง แชสซีของ Rolls-Royce เมื่อแนวคิดของทิศทางการออกแบบนี้ได้ถูกนำเสนอ ลูกค้าทั้ง 3 รายต่างอนุมัติ และแจ้งความต้องการเดียวกันว่า นำเสนอสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน

          จากการปรึกษาหารือกับลูกค้าในที่สุดได้ข้อสรุปที่ยนตรกรรมทั้ง 3 คันจะใช้ตัวถังแบบเดียวกัน แต่ยนตรกรรมแต่ละคันจะถูกรังสรรค์ให้มีบุคลิกเฉพาะบุคคลอย่างที่สุด สะท้อนการบรรจบกันระหว่างวิสัยทัศน์ ความสามารถ และความท้าทายของแบรนด์ และลูกค้าแต่ละราย    

 

 

Rolls-Royce Boat Tail ถือกำเนิดขึ้น

          เทคนิคการรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษด้วยมือ นำเสนอขอบเขตโอกาสในการออกแบบใหม่ เมื่อโครงร่างการออกแบบเบื้องต้นถูกวาดด้วยมือ การเผยรูปทรงผ่านการปั้นดินเหนียวในขนาดจริงทำให้สามารถทำงานหัตถศิลป์บนพื้นผิวขนาดใหญ่เพื่อความสมบูรณ์แบบของรูปร่าง ลูกค้าได้รับเชิญให้พิจารณาขอบข่ายการทำงานร่วมกัน และเป็นผู้นำทิศทางการทำงานตลอดขั้นตอนนี้  เทคโนโลยีวิศวกรรมอันทันสมัยภายในโรลส์-รอยซ์ถูกผสมผสานกับการรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่  รูปปั้นดินเหนียวจะถูกทำสำเนาใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ตัวถังที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากแผ่นอลูมิเนียมที่ใช้ค้อนตีด้วยมือ

          การใช้ช่างฝีมือผู้มีทักษะและมากประสบการณ์ ทำให้ยนตรกรรมถูกรังสรรค์ขึ้นจากการสร้างเสริมโลหะให้แข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพของตัวถังอลูมิเนียม สร้างสรรค์ให้พื้นผิวและการต่อลายชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้เครื่องจักรอย่างเดียวทำได้ ขั้นตอนที่คล้ายกับการสร้างเรือยอร์ช คือการปลดปล่อยให้จิตวิญญาณสู่การสร้างสรรค์ ขั้นตอนของการใช้มือปรับแต่งถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าปราศจากข้อกำหนดของเวลาประหนึ่งไม่มีวันสิ้นสุด แผ่นโลหะขนาดใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปร่างท้ายเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป  รูปทรงที่แท้จริงถูกรังสรรค์ขึ้นโดยปราศจากรอยต่อ มีเส้นโค้งที่เด่นชัด ขนาดที่อลังการ และถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากแผ่นผิวชิ้นเดียวที่ดูเหมือนไร้ขอบเขต

 

การเฉลิมฉลองความสำเร็จ

          ยนตรกรรม Rolls-Royce Boat Tail คันแรกถูกเผยโฉมวันนี้ ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์จากความคิด แนวคิดและวัสดุอันยอดเยี่ยมที่รังสรรค์ให้ประสบการณ์ของลูกค้าสมบูรณ์แบบ ลูกค้าที่สั่งผลิตพิเศษคือคู่สามีภรรยาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงระดับโลก และมีความชำนาญในการรังสรรค์ยนตรกรรม Rolls-Royce ความหรูหราที่พวกเขาได้รังสรรค์ขึ้นนับได้ว่าเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งในตัวเอง จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ยนตรกรรมนี้ คือความตั้งใจที่จะตามใจตนเอง ความปรารถนาของพวกเขาคือการตอบแทนชีวิตที่ทำงานหนัก ความสำเร็จที่ได้รับ และการเฉลิมฉลองที่ต้องการ ยนตรกรรม Rolls-Royce Boat Tail ของพวกเขาจึงสนุกสนาน เป็นยนตรกรรมแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินกับครอบครัวพวกเขาพร้อมกับทีมนักออกแบบของแบรนด์ ได้เดินทางร่วมกันบนเส้นทางแห่งปัญญาชนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันยาวนาน และการสร้างสรรค์ร่วมกับแบรนด์  ความหลงใหลอย่างมากที่ลูกค้ามีต่อรูปร่างของท้ายเรือเกิดจากยนตรกรรมในคอลเล็กชั่นส่วนตัว คือยนตรกรรมรุ่นปี 1932 Rolls-Royce Boat Tail ที่กำลังได้รับการซ่อมแซมเพื่อให้เสร็จทันพร้อมกับยนตรกรรม Boat Tail คันใหม่

           Rolls-Royce Boat Tail นำเสนอความงดงามใหม่อันยอดเยี่ยมให้แก่แบรนด์  สร้างความสมดุลย์ให้กับบุคลิกที่ซ่อนเร้นของยนตรกรรมที่บางทีสงบนิ่ง แต่บางครั้งขี้เล่นสนุกสนาน การสร้างสรรค์เล่าถึงเรื่องราวโรแมนติกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ Rolls-Royce สะท้อนถึงงานออกแบบ Boat Tail แต่ไม่ได้ลอกเลียนแบบอย่างชัดเจนนัก จึงเป็นการผสมผสานของประเภทตัวถังรถในอดีตกับการออกแบบอย่างละเอียดที่มีความร่วมสมัย

 

 

          ด้วยขนาดความยาวเกือบ 5.8 เมตร ให้ขนาดพื้นที่ที่โอ่อ่า และความเด่นชัดของพื้นผิวมอบความสง่างาม และความรู้สึกผ่อนคลาย  ด้านหน้ารถตรงกลางมาพร้อมกับกระจังแพนธีออนสัญลักษณ์ของ Rolls-Royce และ ไฟหน้า กระจังหน้ากลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับด้านล่างไม่ใช่ส่วนตัดที่แยกออกมา อิสระการออกแบบนี้มีให้แก่ยนตรกรรมรุ่นที่อยู่ในประเภทรังสรรค์ตัวถังรถแบบสั่งทำพิเศษเท่านั้น การตกแต่งเช่นนี้ช่วยให้ความเป็นทางการของ Rolls-Royce ลดน้อยลงในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของแบรนด์ไว้  เส้นหนาแนวนอนที่เด่นชัดพร้อมกับไฟหน้าลึกแบบ Daytime Running Lights ช่วยให้คิ้วด้านหน้ายนตรกรรมคมชัด และเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟหน้าทรงกลมแบบคลาสสิก งานออกแบบลักษณะนี้ชวนให้นึกถึงงานออกแบบยนตรกรรมของโรลส์-รอยซ์ในอดีต   

          รายละเอียดของยนตรกรรมมีส่วนอ้างอิงเกี่ยวกับเรือ กระจกหน้ารถที่โค้งรับตัวถังคล้ายกับกระจกเรือยนต์เร็ว เอียงลาดข้างลงติดกับเสา A-pillar หน้ารถที่ใหญ่ และหนักแน่นท้ายลาดเรียวนี้ ดูคล้ายกับหัวเรือเร็วพุ่งเชิดเหนือเกลียวคลื่นด้วยเครื่องยนต์กำลังแรง ประติมากรรมเชิงลบในส่วนของด้านล่างข้างตัวรถที่โค้ง อ้างถึงบันไดข้างสำหรับรถของยนตรกรรม Rolls-Royce ในอดีต เมื่อมองจากท้ายรถ  ตัวรถจะดูเหมือนลาดลงเล็กน้อย  เหมือนกับด้านหน้าที่เส้นหนาแนวนอนนั้นขับเน้นความเด่นของรูปทรงด้านหลังด้วยไฟหน้าลึก ฉีกกฎจากไฟหน้าแนวตั้งที่เป็นสัญลักษณ์ของ Rolls-Royce 

 

 

          ในส่วนท้ายรถมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรือที่เด่นชัดมากขึ้น ส่วนท้ายเรือที่ในอดีตใช้ไม้ในการรังสรรค์ที่เก็บหลังคาด้านหลังของ Rolls-Royce Boat Tail ในอดีตถูกตีความหมายใหม่ให้ทันสมัยด้วยการใช้ไม้แผ่นใหญ่ห่อหุ้ม แผงไม้วีเนียร์ Caleidolegno ถูกใช้อย่างกลมกลืนกับโครงสร้างทางวิศวกรรมของโรลส์-รอยซ์  วัสดุไม้สีเทา และดำที่ปกติจะถูกใช้สำหรับภายในยนตรกรรมถูกปรับใช้สำหรับภายนอกโดยมิได้ประนีประนอมต่อความงดงาม    

          วัสดุไม้แบบรูพรุนเปิดช่วยให้เห็นเส้นลายไม้ทางยาวเด่นชัดตัดกับเหล็กกล้าไร้สนิมขัดเงาที่ฝังด้านข้างตาม แนวยาวให้เห็นถึงการใช้ไม้ในการสร้างเรือยอร์ชทั้งแบบเก่า และแบบใหม่  ทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้านไม้และ การจับคู่ลายไม้ให้สมส่วนเข้ากับตัวรถของโรลส์-รอยซ์ถูกนำมาใช้  ไม้วีเนียร์ถูกใช้ตกแต่งด้านล่างของท้ายรถแนวขวางแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักของส่วนท้ายทำให้นึกถึงเส้นของโครงสร้างยนตรกรรมคลาสสิกของ Boat Tail ในอดีต  

          เมื่อมองจากด้านหลังจะรู้สึกได้ถึงเส้นสายคมเข้มที่ลงตัวอันปรากฎชัดจาก เส้นแนวนอนที่เน้นแนวกว้างแบบ Boat Tail ไฟหน้าลึกดูกลมกลืนอย่างเนียนตา  คล้ายกับท้ายที่ลาดลงและหัวเรือที่เชิดขึ้นยามแล่นฝ่าคลื่นแรงด้วยเครื่องยนต์ทรงพลัง

          อิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมอันชัดเจนนี้ปรากฎอยู่ในหลังคาแข็งของยนตรกรรม Boat Tail รูปทรงเสมือนประติมากรรมที่เพิ่มขึ้น  แนวหลังคากว้างคือองค์ประกอบของโครงสร้างอันละเอียดอ่อนที่ลาดลงสู่ท้ายรถ ระลึกถึงเสาค้ำยันหลังคา  ในกรณีที่เก็บหลังคาลงแล้วก็ยังจะมีที่บังลมสำหรับยามอากาศแปรปรวน 

 

แรงบันดาลใจแห่งสีฟ้า

          ภายนอกยนตรกรรม Rolls-Royce Boat Tail มาในสีที่เข้มข้นและโทนที่มีมิติของสีโปรดของลูกค้า นั่นคือ สีฟ้า เฉดสีที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรืออย่างชัดเจนที่ดูอ่อนในยามอยู่ในร่ม แต่หากกระทบกับแสงแดดสีฟ้าจะมีความสดใส และมีพลังเนื่องจากสีมีส่วนผสมของเม็ดสีเมทัลลิคและเกล็ดประกายคริสตัล เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำสีตัวถังภายนอกเรียบเนียนที่สุดจึงมีการใช้นิ้วลูบทั่วตัวรถก่อนที่สีจะแห้งสนิทเพื่อไล่อากาศ ให้หมด ล้อรถมาในสีฟ้าสด ขัดเงา และเคลือบใสเพื่อเพิ่มบุคลิกของยนตรกรรม Boat Tail

          นับเป็นครั้งแรกของ Rolls-Royce สำหรับฝากระโปรงหน้าลงสีด้วยมือไล่ระดับจากสีฟ้าเข้มที่ทำให้อ่อนลงที่บริเวณกระจังหน้าให้ความรู้สึกทันสมัย และความงามแบบเป็นกันเอง ทำให้ดูกลมกลืนเมื่อมองจากด้านหน้า ภายในยนตรกรรมตกแต่งด้วยหนังเข้ากับโทนสีของฝากระโปรงหน้า ถูกถ่ายทอดสู่เบาะที่นั่งด้านหน้าที่ถูกหุ้มด้วยหนังสีน้ำเงินที่เข้มขึ้นตามคำสั่งผลิต ในขณะที่เบาะที่นั่งด้านหลังมาในโทนสีฟ้าที่อ่อนกว่า สีมันวาวคล้ายโลหะถูกใช้คู่กับหนังเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับสีภายนอกตกแต่งด้วยลายเส้นและเส้นกลมตัดขอบสีฟ้าที่มีความเข้มมากยิ่งขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเข็มนาฬิกาของยนตรกรรม  สีน้ำเงินสดผสมลงในวัสดุ เส้นใยเทคนิคให้ลายทำมุม 55 องศาสำหรับบริเวณด้านล่างของตัวรถเพื่อเป็นการเลียนแบบคลื่นบนผิวน้ำ

           รูปลักษณ์บริเวณแผงหน้าปัดได้ถูกกลั่นกรองมาอย่างดี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะลดขนาดลงเพื่อความสุนทรียะ ที่ทันสมัย เรียบง่ายเพื่อความโดดเด่นของนาฬิกา BOVET 1822 ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการสั่งผลิตพิเศษโดยเจ้าของยนตรกรรม Boat Tail  นอกจากนี้ การสะสมปากกายังเป็นอีกหนึ่ง ความหลงใหลของลูกค้า ปากกา Montblanc ด้ามพิเศษรังสรรค์ด้วยมือในกล่องอลูมิเนียม และหนังถูกจัดเก็บไว้ในช่องเก็บของด้านหน้าของยนตรกรรม Boat Tail      

           แผงหน้าปัดปุ่มควบคุมถูกตกแต่งด้วยเทคนิค Guilloché (กิโยเช) ที่ปกติถูกใช้ในการตกแต่งเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับเครื่องประดับและนาฬิกา พวงมาลัยสวยหรู ขอบบางสีทูโทนสั่งทำพิเศษ การสัมผัสของไม้ Caleidolegno รูพรุนเปิดถูกนำเสนอภายในห้องโดยสาร ไม้วีเนียร์สีดำแอนทราไซต์ มอบความทันสมัยที่ทรงพลังและมีมิติคู่กับสีฟ้าอ่อนและสีมันวาวคล้ายโลหะที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ไม้ถูกใช้ตกแต่งบริเวณช่วงล่างของห้องโดยสารและพื้น ชวนให้นึกถึงโครงของลำเรือที่ทำจากไม้ และการต่อลายไม้แบบมุม 55 องศาที่สมบูรณ์แบบตรงกลางห้องโดยสารให้ความงามแบบเดียวกันไม่ว่าจะมองจากด้านใด    

 

สัมผัสแห่งโอกาสพิเศษ 

           ยนตรกรรมคันนี้ควรค่าแก่โอกาสพิเศษ และเพื่อโอกาสพิเศษเท่านั้น นี่คือ ใจความสรุปความต้องการของลูกค้าผู้สั่งผลิตยนตรกรรม Rolls-Royce Boat Tail เพื่อเป็นการตอบสนองและสะท้อนถึงบุคลิกของพวกเขา ส่วนท้ายบริเวณที่เก็บหลังคาซ่อนแนวคิดอันท้าทายแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกยานยนต์  เมื่อกดปุ่มเปิด บริเวณนั้นจะถูกเปิดออกในลักษณะของปีกผีเสื้อ เผยโฉมบริเวณที่มีความซับซ้อนและกว้างขวางสำหรับการเลี้ยงรับรอง การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของสถาปัตยกรรมโครงสร้างคานยื่นที่รังสรรค์ขึ้นโดยสถาปนิกชื่อดัง Santiago Calatrava

 

 

          บริเวณรับรอง (Hosting Suite) คือจุดรวมตัวของการร่วมฉลองโอกาสพิเศษ และมอบโอกาสที่เหมาะสมใน    การเผยรสนิยมและความปรารถนาส่วนบุคคลของเจ้าของยนตรกรรม  เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่คาดไม่ถึงที่ถูกคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีเยี่ยม บ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ ลบล้างนิยามแห่งยนตรกรรมแบบเดิม บริเวณรับรองมอบประสบการณ์อันน่าประหลาดใจและความปิติยินดีแก่ผู้ที่ร่วมงาน บริเวณกึ่งกลางจะมีเสมือนหีบสมบัติที่ค่อย ๆ ถูกเปิดออกอย่างพร้อมเพรียงด้วยลีลาอันงดงามในมุม 15 องศา เป็นตัวแทนของความละเอียดอ่อน และการบริการในแบบฉบับอังกฤษ   

 

 

           หีบถูกรังสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบสำหรับประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางแจ้งในแบบฉบับของโรลส์-รอยซ์ โดยด้านหนึ่งสำหรับการดื่มเหล้าเรียกน้ำย่อยก่อนอาหาร  ส่วนอีกด้านสำหรับการจัดวางอาหาร และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่แกะสลักชื่อยนตรกรรม Boat Tail รังสรรค์โดย Christofle ในกรุงปารีส

          ตู้แช่เย็นคู่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ Armand de Brignac แชมเปญวินเทจที่โปรดปรานของลูกค้า ช่องด้านในถูกรังสรรค์ขึ้นพิเศษเฉพาะสำหรับขนาดขวดแชมเปญ และตกแต่งอย่างงดงามด้วยการขัดเงา และใช้สีที่เข้ากับสีขวดของแชมเปญ ในขณะที่แชมเปญเป็นที่คุ้นเคยในโลกแห่งความหรูหรา ลูกค้ายนตรกรรม Boat Tail ก็ชื่นชอบไวน์คุณภาพเยี่ยมด้วยเช่นกัน ผู้เป็นสามีย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในช่วงต้นชีวิตอย่างถ่อมตน ว่าเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งเป็น ซอมเมอลิเย่ร์ที่บ้านเกิดของเขา และได้สอนให้เขารู้จักการชิม Grandes Marques de Champagne ในรสชาติที่แตกต่างกัน และเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งแชมเปญระดับ Grand Cru หายากที่เขาได้สะสมกลายเป็นหนึ่งในคอลเล็กชั่นแชมเปญที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในโลก ที่สุดแห่งความปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้ และความชื่นชอบในแชมเปญของเจ้าของยนตรกรรม Boat Tail ผ่านการแช่เย็นแชมเปญอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 6 องศา เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดขณะเสิร์ฟสำหรับแชมเปญวินเทจ    

           งานออกแบบที่เป็นองค์ประกอบคลาสสิกในยนตรกรรม Rolls-Royce ร่วมสมัย คือ ช่องเก็บร่มภายในประตู เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์อากาศที่ไม่เป็นใจ  สิ่งที่แต่งแต้มและเพิ่มประสบการณ์ใหม่ใน ยนตรกรรม Boat Tail คือ ร่มกันแดดที่มีเอกลักษณ์เก็บภายใต้คอนโซลกลางด้านหลังสำหรับวันอากาศดี การเลื่อนสไลด์เปิดปิดด้วยระบบไฮดรอลิกของหลังคาที่สวยงามแปลกตาช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างแม่นยำและง่ายดาย

          โต๊ะค็อกเทล ที่สามารถหมุนได้จำลองการให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน บริเวณรับรองสามารถเปิดเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเข้าถึงตัวเก้าอี้บาร์สูงสไตล์เรียบง่ายร่วมสมัย 2 ตัว ที่ถูกซ่อนตัวอยู่ภายใน  ได้รับการออกแบบโดย Rolls-Royce และรังสรรค์ผลงานโดย Promemoria แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากอิตาลี ขาตั้งเรียวเล็กแบบเดือยเสียบของเก้าอี้ทำจากเส้นใยเทคนิคที่พบได้ภายนอกของยนตรกรรม หนังสีฟ้าที่ใช้ตกแต่งภายในยนตรกรรมถูกนำมาใช้บุเบาะเก้าอี้เพื่อความนุ่มสบาย  

 

 

 ความหลงใหลเหนือกาลเวลา – ความร่วมมือกับ BOVET 1822

          อีกหนึ่งแนวคิดที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของลูกค้าที่มีต่อความร่วมสมัย เมื่อสองแบรนด์หรูชั้นนำที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการรังสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์มาพบกันตามคำสั่งผลิตของลูกค้า  ทีมช่างหัตถศิลป์ระดับโลกจาก House of BOVET 1822 แบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นบนรากฐานปรัญชาแห่งการช่างคิดประดิษฐ์และวิศวกรรม ได้รับเลือกให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของ Rolls-Royce ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตนถนัด   

          ลูกค้าผู้หลงรักในกลไกต้องการพลิกโฉมในศาสตร์แห่งการบอกเวลา ในฐานะที่เป็นนักสะสมที่ชื่นชอบและหลงใหลในแบรนด์นาฬิกา BOVET ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ Rolls-Royce ทำให้วิสัยทัศน์ของลูกค้าคือ การสร้างสรรค์นาฬิกาที่มีความงดงามประณีตและไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับยนตรกรรม Boat Tail ของพวกเขา ด้วยความพยายามมุมานะของทั้งสองแบรนด์ที่ร่วมกันพลิกโฉมเครื่องประดับตรงกลางที่เป็นไอคอนของ Rolls-Royce นั่นคือ นาฬิกาบนแผงหน้าปัด ผลลัพธ์ที่ได้คือความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนในทั้งธุรกิจยานยนต์และนาฬิกา 

          นาฬิกาแบบพลิกกลับด้านได้ 2 เรือน โดยเรือนหนึ่งสำหรับสุภาพสตรี และอีกหนึ่งเรือนสำหรับสุภาพบุรุษ ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถเลือกสวมใส่ข้อมือ หรือวางบนแผงหน้าปัดด้านหน้า และตรงกลางภายในยนตรกรรม 

          นาฬิกาพลิกกลับด้านได้นี้ เป็นผลงานจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของ Rolls-Royce และ BOVET 1822 ในระยะเวลาถึง 3 ปีในการพัฒนาตัวเรือนใหม่ของนาฬิการุ่น Amadeo Convertible System ซึ่งเป็นระบบนาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากที่สุดจวบจนปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้คือนาฬิกาที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ BOVET ที่แท้จริงทำให้นาฬิกากลไลตูร์บิยงสั่งผลิตพิเศษได้เป็นส่วนหนึ่งของยนตรกรรม

          Pascal Raffy เจ้าของ BOVET 1822 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจในทีมงานของ BOVET 1822 ที่ได้ทำงานเคียงคู่กับสุดยอดทีมนักออกแบบของ Rolls-Royce ในการรังสรรค์ผลงานที่น่าประทับใจ นาฬิกาทั้งสองเรือน และระบบตัวเรือน คือผลงานที่มีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมือนกับนาฬิกาอื่นที่เราเคยสร้างสรรค์มาก่อน

 

 

วิศวกรรมศาสตร์อันน่าอัศจรรย์

          เพื่อเป็นการตอบสนองความปรารถนาอันแรงกล้าของลูกค้า ความท้าทายทางวิศวกรรมศาสตร์ครั้งสำคัญ ถูกก้าวผ่านในขั้นตอนการพัฒนายนตรกรรม Rolls-Royce Boat Tail  ส่วนประกอบและอะไหล่ของยนตรกรรมปีค.ศ. 1813 ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่สำหรับยนตรกรรมโดยเฉพาะ  เวลา ความอดทน ความทุ่มเท และความหลงใหลเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการทำงานครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางวิศวกรรมเบื้องต้นให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต ต้องใช้เวลารวมทั้งสิ้นกว่า 20 ปี

          ในขณะที่ลูกค้าร่วมในขั้นตอนสรุปงานออกแบบครั้งสุดท้าย ตัวถังรถสีขาวและโครงสร้างอลูมิเนียมสเปซเฟรมถูกกำหนดค่าใหม่เพื่อให้พอดีกับขนาดของ Boat Tail ซึ่งมีขนาดใหญ่มากโดยขั้นตอนนี้ใช้เวลานานถึง 8 เดือน  แรกเริ่มได้มีการวางแผนที่จะใช้ระบบเครื่องเสียง Bespoke Rolls-Royce Audio System ลำโพง 15 ตัว แต่เนื่องจากขนาดโครงสร้างสเปซเฟรมไม่พอดีกับชุดเครื่องเสียง ทำให้ต้องใช้แบบบานประตูของยนตรกรรม Rolls-Royce รุ่นมาตรฐานสำหรับติดตั้งลำโพงเบสส์ของระบบเครื่องเสียง ในยนตรกรรม Boat Tail บริเวณโครงสร้างพื้นทั้งหมดถูกใช้งานสร้างประสบการณ์ทางโสตสัมผัสที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

          เพื่อเป็นการตอบสนองความซับซ้อนของบริเวณรับรองที่อยู่ด้านท้ายของยนตรกรรม Boat Tail  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบพิเศษจึงจำเป็น กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประมวลผล (ECUs) จำนวน 5 กล่องถูกติดตั้งในส่วนท้ายของยนตรกรรม  ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการออกแบบระบบใหม่ เน้นที่การจัดระเบียบของสายไฟ ซึ่งเป็นผลงานที่ใช้เวลานานถึง 9 เดือนในการวิจัยและพัฒนา ทำให้บานปิดของส่วนท้ายที่เก็บหลังคาสามารถเปิดทำมุมได้อย่างเหมาะสมที่ 67 องศา ผนวกกับกลไลล็อคปลอดภัยสูง และการรวมระบบควบคุมอากาศในบริเวณรับรองเพื่อการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ภายในรถมีการคำนวณอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในบริเวณรับรองโดยเฉพาะ 

 

 

           ยนตรกรรม Boat Tail ถูกรังสรรค์ขึ้นจากการคาดหมายว่าจะถูกใช้งานในวันที่อากาศแจ่มใส  การป้องกันจึงจำเป็นที่จะต้องให้มั่นใจว่าการดูดซับความร้อนจะไม่มีผลกระทบต่อสัมภาระที่อยู่ภายใน ที่อาจรวมถึงอาหาร เครื่องดื่มและแน่นอนแชมเปญ ดังนั้นจึงมีการติดตั้งพัดลม 2 ตัวที่บริเวณด้านล่างของบริเวณรับรองเพื่อช่วยระบายความร้อน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าบริเวณรับรองของยนตรกรรม Boat Tail จะรอดพ้นในทุกสภาพอากาศ  จึงมีการทดสอบอุณหภูมิสูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียส และต่ำสุดที่ -20 องศาเซลเซียสอย่างละเอียดหลายครั้ง

          ยนตรกรรม Boat Tail ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนได้ และถูกเผยโฉมเต็มรูปแบบหลังจากที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับยนตรกรรม Rolls-Royce คันอื่น อาทิ การวิเคราะห์ความเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าสัมภาระที่อยู่ภายในบริเวณรับรองถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อยแน่นหนาเพื่อความเงียบสงบขณะโลดแล่น  ลูกค้าแต่ละรายเฝ้าคอยที่จะได้ขับรถเมื่อได้รับมอบยนตรกรรมของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

          Torsten Müller-Ötvös กล่าวทิ้งท้ายว่า ยนตรกรรม Boat Tail คือ สุดยอดแห่งความร่วมมือ ความท้าทาย ความมุมานะ และการใช้เวลา ถือกำเนิดจากความปรารถนาที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จ และรังสรรค์สิ่งที่จะเป็นมรดกสืบทอดตราบนานเท่านาน ในตัวของยนตรกรรม Rolls-Royce Boat Tail อันน่าทึ่งนี้ ได้หลอมรวมหัวใจสำคัญของประวัติศาสตร์ของแบรนด์ และยนตรกรรมหรูร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook