เขียนโดย: Mr Argus

เมื่อ: 19 เมษายน 2562 - 12:23

รถพยาบาลไทยห้ามขับเกิน 80 กม./ชม. ห้ามฝ่าไฟแดง โซเชียลวิจารณ์ ไม่ต่างอะไรกับขับรถไปเอง

 

          นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด ดังนี้

          พนักงานขับรถพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง, เพิ่มวงเงินประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร เป็นคนละ 2 ล้านบาท และให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

          รถพยาบาล จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด, ต้องทำประกันภัยรถพยาบาล ชั้น 1 ภาคสมัครใจ, ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี, ต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ  

          นอกจากนี้ ภายในรถยังต้องมีผู้โดยสารรวมพนักงานขับทั้งหมดไม่เกิน 7 คน รวมถึงทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และห้ามทำหัตถการขณะรถเคลื่อนที่อีกด้วย

 

 

         ปฏิกิริยาผู้คนในโลกโซเชียลค่อนข้างไม่เห็นด้วย โดยหลายคนกล่าวไปในทางเดียวกันว่า รถพยาบาลมีหน้าที่นำผู้ป่วยให้มาถึงมือหมอเร็วที่สุด ไม่ควรจำกัดความเร็ว ขับให้สุดความสามารถ ขับไวแบบไม่เกิดอุบัติเหตุ

 

 

CR : เพจ The Rescue

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook