เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 6 มกราคม 2562 - 10:53

Shell มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุปาบึก

 

          บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย คุณอรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของคลังน้ำมันเชลล์ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันเชลล์บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี และ คลังน้ำมันเชลล์สิงหนคร จ.สงขลา และพร้อมนำจ่ายให้บริการแก่ประชาชน และลูกค้าธุรกิจ ผ่านสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 150 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดในเขตภาคใต้

 

คุณอรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

          “จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมานั้น เชลล์ได้ทำการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้อย่างเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยได้มีการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของสถานีบริการในการรับมือกับพายุปาบึก โดยเฉพาะในจุดสำคัญ อาทิ

1. การตรวจสอบและดำเนินการป้องกันน้ำไหลปนลงในถังน้ำมัน

2. การตรวจสอบและการป้องกันระบบไฟฟ้ารั่ว

3. มาตรการป้องกันอุปกรณ์ตู้จ่ายให้พ้นจากภาวะน้ำท่วม

4. การป้องกันน้ำไหลและท่วมเข้าสู่อาคารหรือสถานีบริการ

5. การป้องกันอันตรายจากต้นไม้ล้มทับคน รถยนต์และสิ่งของ

 

 

         เชลล์ยึดหลักดูแลความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นสำคัญ และได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าเชลล์มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน และสามารถจัดส่งน้ำมันให้กับลูกค้าได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ดังกล่าว

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook