เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 26 ธันวาคม 2560 - 15:37

Toyota เผยยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2560 ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 20.6%

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 78,082 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 31,435 คัน เพิ่มขึ้น 34.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 46,647 คัน เพิ่มขึ้น 12.5% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 38,125 คัน เพิ่มขึ้น 11.0%  

          ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณการขาย 78,082 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 34.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ค่ายรถต่างๆได้แนะนำเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ มีส่วนในการกระตุ้นการเติบโตของตลาด

 

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2560

     1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 78,082  คัน เพิ่มขึ้น 20.6%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 21,793 คัน ลดลง 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.9 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 14,224 คัน เพิ่มขึ้น 18.4% ส่วนแบ่งตลาด 18.2%
 • อันดับที่ 3 Honda 10,368 คัน เพิ่มขึ้น 40.3% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 31,435  คัน เพิ่มขึ้น 34.9%                                  

 • อันดับที่ 1 Toyota 9,199 คัน เพิ่มขึ้น 2.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
 • อันดับที่ 2 Honda 7,752 คัน เพิ่มขึ้น 37.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
 • อันดับที่ 3 Mazda 3,592 คัน เพิ่มขึ้น 75.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

      3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  38,125  คัน เพิ่มขึ้น 11.0%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 12,865 คัน เพิ่มขึ้น 19.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 11,690 คัน ลดลง 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 5,235 คัน เพิ่มขึ้น 44.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,432 คัน

 1. Toyota 2,650 คัน
 2. Mitsubishi 1,032 คัน
 3. Isuzu 903 คัน
 4. Ford 779 คัน
 5. Chevrolet 68 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,136 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 11,962 คัน เพิ่มขึ้น 20.5% ส่วนแบ่งตลาด 41.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 9,040 คัน ลดลง 21.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 3,211 คัน เพิ่มขึ้น 39.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 46,647 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 14,224 คัน เพิ่มขึ้น 18.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota 12,594 คัน ลดลง 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 5,477 คัน เพิ่มขึ้น 44.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

 

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 767,348 คัน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.2% สืบเนื่องจากการที่ภาคประชาชนส่วนใหญ่เริ่มคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและมีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายและการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 767,348 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 208,755 คัน ลดลง 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 145,108 คัน เพิ่มขึ้น 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 18.9%
 • อันดับที่ 3 Honda 113,305 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 14.8%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 304,801 คัน เพิ่มขึ้น 21.7%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 84,449 คัน เพิ่มขึ้น 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 84,362 คัน เพิ่มขึ้น 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
 • อันดับที่ 3 Mazda 32,471 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 373,823 คัน เพิ่มขึ้น 7.5%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 132,183 คัน เพิ่มขึ้น 15.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
 • อันดับที่ 2 Toyota 115,382 คัน ลดลง 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 30.9%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 46,296 คัน เพิ่มขึ้น 39.8% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 51,673 คัน

 1. Toyota 20,084 คัน
 2. Mitsubishi 12,327 คัน
 3. Isuzu 11,045 คัน 
 4. Ford 7,161 คัน 
 5. Chevrolet 1,056 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 322,150 คัน เพิ่มขึ้น 9.6%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 121,138 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
 • อันดับที่ 2 Toyota 95,298 คัน ลดลง 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 28,200 คัน เพิ่มขึ้น 37.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 462,547 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 145,108 คัน เพิ่มขึ้น 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
 • อันดับที่ 2 Toyota 124,393 คัน ลดลง 10.5% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%
 • อันดับที่ 3 Ford 48,891 คัน เพิ่มขึ้น 39.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

 

 

          ตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคมแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและแผนการลงทุนของภาครัฐที่มีความชัดเจน มีส่วนสนับสนุนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจช่วงปลายปี ประกอบกับการที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น รวมถึงสถิติการขายที่บ่งชี้ว่าเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่มียอดขายสูงสุดของปี ทั้งจากการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ตลอดจนความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook