เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 24 ตุลาคม 2560 - 15:06

Toyota เผยยอดขายเดือนกันยายน 2560 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 9 เดือน

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 77,592 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 29,474 คัน เพิ่มขึ้น 14.9%  รถเพื่อการพาณิชย์ 48,118 คัน เพิ่มขึ้น 26.6% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 37,967 คัน เพิ่มขึ้น 23.8% 

 

 

          ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน มีปริมาณการขาย 77,592 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.6% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 77,592 คัน เพิ่มขึ้น 21.9%                               

 • อันดับที่ 1 Toyota 20,654 คัน ลดลง 6.8% ส่วนแบ่งตลาด 26.6 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 16,784 คัน เพิ่มขึ้น 61.0% ส่วนแบ่งตลาด 21.6%
 • อันดับที่ 3 Honda 10,630 คัน เพิ่มขึ้น 20.5% ส่วนแบ่งตลาด 13.7%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 29,474 คัน เพิ่มขึ้น 14.9%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota 8,035 คัน ลดลง 10.9% ส่วนแบ่งตลาด  27.3%
 • อันดับที่ 2 Honda 7,822 คัน เพิ่มขึ้น 16.4% ส่วนแบ่งตลาด  26.5%
 • อันดับที่ 3 Mazda 3,276 คัน เพิ่มขึ้น 33.3% ส่วนแบ่งตลาด  11.1%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  37,967 คัน เพิ่มขึ้น 23.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 15,461 คัน เพิ่มขึ้น 73.3% ส่วนแบ่งตลาด 40.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,485 คัน ลดลง 14.7% ส่วนแบ่งตลาด 27.6%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,630 คัน เพิ่มขึ้น 34.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,709 คัน

 1. Toyota 1,785 คัน
 2. Isuzu 1,054 คัน
 3. Mitsubishi 980 คัน
 4. Ford 769 คัน
 5. Chevrolet 121 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 33,258 คัน เพิ่มขึ้น 25.7%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 14,407 คัน เพิ่มขึ้น 74.1% ส่วนแบ่งตลาด 43.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,700 คัน ลดลง 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 26.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,861 คัน เพิ่มขึ้น 37.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,118 คัน เพิ่มขึ้น 26.6%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 16,784 คัน เพิ่มขึ้น 61.0% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
 • อันดับที่ 2 Toyota 12,619 คัน ลดลง 4.1% ส่วนแบ่งตลาด 26.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,906 คัน เพิ่มขึ้น 34.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.2%

 

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 620,715 คัน เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.0% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.7%  เป็นผลจากความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศยังคงมีอยู่สูง ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคต่อทิศทางและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้น

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 620,715คัน เพิ่มขึ้น 11.5%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 165,713 คัน ลดลง 4.0% ส่วนแบ่งตลาด 26.7%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 118,804 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% ส่วนแบ่งตลาด 19.1%
 • อันดับที่ 3 Ford 93,271 คัน เพิ่มขึ้น 14.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.0%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 244,627 คัน เพิ่มขึ้น 20.0%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 69,282 คัน เพิ่มขึ้น 16.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 65,213 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 26.7%
 • อันดับที่ 3 Mazda 26,342 คัน เพิ่มขึ้น 29.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 303,126 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 108,627 คัน เพิ่มขึ้น 15.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.8%
 • อันดับที่ 2 Toyota 92,941 คัน ลดลง 12.0% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 36,915 คัน เพิ่มขึ้น 39.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 40,946 คัน

 • Toyota 14,854 คัน 
 • Mitsubishi 10,141 คัน 
 • Isuzu 9,299 คัน 
 • Ford 5,738 คัน 
 • Chevrolet 914 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 262,180 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 99,328 คัน เพิ่มขึ้น 13.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
 • อันดับที่ 2 Toyota 78,087 คัน ลดลง 7.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
 • อันดับที่ 3 Ford 31,177 คัน เพิ่มขึ้น 46.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 376,088 คัน เพิ่มขึ้น 6.7%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 118,804 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.6%
 • อันดับที่ 2 Toyota 100,500 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 39,034 คัน เพิ่มขึ้น 38.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

 

 

          ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากดัชนีการขายตามฤดูกาลจะบ่งชี้ว่าไตรมาสสุดท้ายเป็นช่วงที่มียอดขายสูงสุด ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายและข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบรรดาค่ายรถที่เตรียมนำมาเสนอผู้บริโภคเพื่อบรรลุเป้าหมายการขายของปี จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook