เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 - 17:36

Toyota เผยยอดขายรถในเดือนพฤษภาคม 2560 ยอดขายโดยรวมเติบโต 0.6%

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 26,151 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 40,271 คัน ลดลง1.7% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,317 คัน ลดลง 3.7%

          ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม มีปริมาณการขาย 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 1.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าที่จองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาทยอยได้รับรถเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่สถานการณ์การเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนสูง  ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีการปรับตัวลดลงและทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 66,422 คัน เพิ่มขึ้น 0.6%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 17,926 คัน ลดลง 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 27.0 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 12,156 คัน ลดลง 4.7% ส่วนแบ่งตลาด 18.3%
 • อันดับที่ 3 Honda 10,011 คัน เพิ่มขึ้น 2.0% ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 26,151 คัน เพิ่มขึ้น 4.4%                                

 • อันดับที่ 1 Honda 7,088 คัน ลดลง 1.2% ส่วนแบ่งตลาด  27.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 6,923 คัน ลดลง 22.2% ส่วนแบ่งตลาด  26.5%
 • อันดับที่ 3 Mazda 2,960 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% ส่วนแบ่งตลาด  11.3%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  32,317 คัน ลดลง 3.7%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 11,064 คัน ลดลง 5.0% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,400 คัน ลดลง 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,946 คัน เพิ่มขึ้น 44.1% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,629 คัน

 1. Toyota 1,548 คัน
 2. Mitsubishi 1,239 คัน
 3. Isuzu 1,153 คัน
 4. Ford 614 คัน
 5. Chevrolet 75 คัน

     4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,688 คัน ลดลง 4.2%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 9,911 คัน ลดลง 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 35.8%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,852 คัน ลดลง 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,332 คัน เพิ่มขึ้น 46.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

     5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,271 คัน ลดลง 1.7%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 12,156 คัน ลดลง 4.7% ส่วนแบ่งตลาด  30.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 11,003 คัน ลดลง 18.0% ส่วนแบ่งตลาด  27.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 4,187 คัน เพิ่มขึ้น 44.0% ส่วนแบ่งตลาด  10.4%

 

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 340,179 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปี และสภาพเศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัว

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560

     1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 340,179 คัน เพิ่มขึ้น 12.4%                               

 • อันดับที่ 1 Toyota 94,529 คัน เพิ่มขึ้น 7.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 65,970 คัน เพิ่มขึ้น 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 19.4%
 • อันดับที่ 3 Honda 48,550 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% ส่วนแบ่งตลาด 14.3%

     2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 132,056 คัน เพิ่มขึ้น 27.3%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota 37,703 คัน เพิ่มขึ้น 35.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
 • อันดับที่ 2 Honda 36,962 คัน เพิ่มขึ้น 18.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
 • อันดับที่ 3 Mazda 14,010 คัน เพิ่มขึ้น 22.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

     3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 169,975 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%

 • อันดับที่ 1 Isuzu  60,389 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota 53,293 คัน ลดลง 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
 • อันดับที่ 3 Ford 19,745 คัน เพิ่มขึ้น 49.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 23,700 คัน

 • Toyota 9,190 คัน
 • Mitsubishi 6,065 คัน
 • Isuzu 5,135 คัน
 • Ford 2,857 คัน
 • Chevrolet 453 คัน

     4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 146,275 คัน เพิ่มขึ้น 9.7%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 55,254 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%
 • อันดับที่ 2 Toyota 44,103 คัน ลดลง 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 16,888 คัน เพิ่มขึ้น 53.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

     5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 208,123 คัน เพิ่มขึ้น 4.7%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 65,970 คัน เพิ่มขึ้น 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.7%
 • อันดับที่ 2 Toyota 56,826 คัน ลดลง 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 20,715 คัน เพิ่มขึ้น 49.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

 

 

          ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน แนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะได้รับผลบวกจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน จากความกังวลต่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ เป็นปัจจัยที่ทำให้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

 

Cr. ข้อมูลจาก Toyota

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook