เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 - 16:18

Toyota เผยยอดขายในเดือนเมษายน 2560 รถยนต์นั่งยอดขายพุ่งมากถึง 23.2%

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8%

 

 

          ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 17,844 คัน เพิ่มขึ้น 19.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.1%
 • อันดับที่ 3 Honda 8,348 คัน ลดลง 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota 7,791 คัน เพิ่มขึ้น 38.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
 • อันดับที่ 2 Honda 6,311 คัน ลดลง 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%
 • อันดับที่ 3 Mazda 3,089 คัน เพิ่มขึ้น 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 11,075 คัน เพิ่มขึ้น 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 9,266 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,553 คัน เพิ่มขึ้น 45.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,456 คัน

 • Toyota 1,964 คัน
 • Isuzu 1,107 คัน
 • Mitsubishi 765 คัน
 • Ford 512 คัน
 • Chevrolet 108 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,146 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 9,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 7,302 คัน เพิ่มขึ้น 5.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,041 คัน เพิ่มขึ้น 46.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,053 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.6%
 • อันดับที่ 3 Ford 3,817 คัน เพิ่มขึ้น 47.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

 

 

          ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 34.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตร ประกอบกับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์นั่ง

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2560

     1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota 76,603 คัน เพิ่มขึ้น 17.1% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.7%
 • อันดับที่ 3 Honda 38,539 คัน เพิ่มขึ้น 12.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

     2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 105,905 คัน เพิ่มขึ้น 34.6%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota 30,780 คัน เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.1%
 • อันดับที่ 2 Honda 29,874 คัน เพิ่มขึ้น 24.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
 • อันดับที่ 3 Mazda 11,050 คัน เพิ่มขึ้น 19.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

     3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 137,658 คัน เพิ่มขึ้น 8.4%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 49,325 คัน เพิ่มขึ้น 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.8%
 • อันดับที่ 2 Toyota 42,893 คัน ลดลง 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 15,799 คัน เพิ่มขึ้น 50.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 19,071 คัน

 • Toyota 7,642 คัน
 • Mutsubishi 4,826 คัน
 • Isuzu 3,982 คัน
 • Ford 2,243 คัน
 • Chevrolet 378 คัน

     4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 118,587 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 45,343 คัน เพิ่มขึ้น 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 35,251 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 13,556 คัน เพิ่มขึ้น 55.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

     5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 167,852 คัน เพิ่มขึ้น 6.3%                    

 • อันดับที่ 1 Isuzu 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 45,823 คัน ลดลง 1.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
 • อันดับที่ 3 Ford 16,528 คัน เพิ่มขึ้น 50.5% ส่วนแบ่งตลาด  9.8%

 

 

          สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มทรงตัว จากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระดับราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มฟื้นตัว คาดว่าแนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมจะอยู่ในสภาวะทรงตัว

 

Cr. ข้อมูลจาก Toyota

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook