เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 25 ธันวาคม 2559 - 09:37

Toyota เผยยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2559 ครองอันดับ 1 ทุกเซ็กเมนต์ แต่ตลาดโดยรวมลดลง

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 64,771 คัน ลดลง 15.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,306 คัน ลดลง 9.4%, รถเพื่อการพาณิชย์ 41,465 คัน ลดลง 18.2%, รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 34,345 คัน ลดลง 15.8% แต่ยังคงครองอันดับ 1 ทุกเซ็กเมนต์ในเดือนพฤศจิกายน

 

 

          ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนปี 2559 มีปริมาณการขาย 64,771 คัน ลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 9.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 18.2% เนื่องจากฐานยอดขายของปลายปีที่ผ่านมาสูงกว่าปกติจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบกับการเร่งกำลังซื้อก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในช่วงเวลานั้น

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2559

     1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,771 คัน ลดลง 15.3%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota      23,549 คัน      ลดลง        4.2%       ส่วนแบ่งตลาด 36.4%
 • อันดับที่ 2 Isuzu        12,010 คัน      เพิ่มขึ้น      3.7%       ส่วนแบ่งตลาด 18.5%
 • อันดับที่ 3 Honda       7,389 คัน       ลดลง        28.2%     ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

     2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,306 คัน ลดลง 9.4%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota       8,947 คัน     เพิ่มขึ้น     2.1%         ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
 • อันดับที่ 2 Honda        5,635 คัน     ลดลง      20.5%        ส่วนแบ่งตลาด 24.2%
 • อันดับที่ 3 Mazda        2,045 คัน     ลดลง      18.9%        ส่วนแบ่งตลาด  8.8%

     3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 34,345 คัน ลดลง 15.8%

 • อันดับที่ 1 Toyota      13,568 คัน     ลดลง     10.2%         ส่วนแบ่งตลาด 39.5%
 • อันดับที่ 2 Isuzu        10,772 คัน     เพิ่มขึ้น    3.7%          ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
 • อันดับที่ 3 Ford          3,621 คัน       ลดลง     9.7%           ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,399 คัน

 • Toyota 2,050 คัน
 • Isuzu 847 คัน
 • Mitsubishi 784 คัน
 • Ford 623 คัน
 • Chevrolet 95 คัน

     4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,946 คัน เพิ่มขึ้น 6.1%

 • อันดับที่ 1 Toyota        11,518 คัน    เพิ่มขึ้น     13.0%        ส่วนแบ่งตลาด 38.5%
 • อันดับที่ 2 Isuzu          9,925 คัน      เพิ่มขึ้น     7.7%         ส่วนแบ่งตลาด 33.1%
 • อันดับที่ 3 Ford            2,998 คัน      เพิ่มขึ้น     0.8%         ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

     5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 41,465 คัน ลดลง 18.2%                    

 • อันดับที่ 1 Toyota        14,621 คัน    ลดลง      7.7%          ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
 • อันดับที่ 2 Isuzu          12,010 คัน    เพิ่มขึ้น    3.7%          ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
 • อันดับที่ 3 Ford            3,785 คัน     ลดลง      11.8%         ส่วนแบ่งตลาด  9.1%

 

 

          สำหรับตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 681,930 คัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 5.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 0.5% เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวช้า ทำให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559

     1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 681,930 คัน ลดลง 2.3%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota      217,046 คัน    ลดลง        8.6%        ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
 • อันดับที่ 2 Isuzu        127,654 คัน    เพิ่มขึ้น      2.7%        ส่วนแบ่งตลาด 18.7%
 • อันดับที่ 3 Honda       97,000 คัน      ลดลง       2.6%        ส่วนแบ่งตลาด 14.2%

     2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 250,360 คัน ลดลง 5.3%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota     78,061 คัน      ลดลง      17.1%         ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
 • อันดับที่ 2 Honda      71,391 คัน      เพิ่มขึ้น    3.5%          ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
 • อันดับที่ 3 Mazda      24,473 คัน      เพิ่มขึ้น    6.1%          ส่วนแบ่งตลาด  9.8%

     3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 347,591 คัน เพิ่มขึ้น 1.4%

 • อันดับที่ 1 Toyota        130,841 คัน    ลดลง      2.8%        ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
 • อันดับที่ 2 Isuzu          114,735 คัน    เพิ่มขึ้น    2.0%        ส่วนแบ่งตลาด 33.0%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi   34,379 คัน     ลดลง      3.9%        ส่วนแบ่งตลาด  9.9%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 53,775 คัน

 • Toyota 24,882 คัน
 • Mitsubishi 13,917 คัน
 • Isuzu 7,633 คัน
 • Ford 6,285 คัน
 • Chevrolet 1,058 คัน

     4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 293,816 คัน เพิ่มขึ้น 1.5%

 • อันดับที่ 1 Isuzu         107,102 คัน   เพิ่มขึ้น     5.1%        ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota       105,959 คัน   ลดลง       3.9%        ส่วนแบ่งตลาด 36.1%
 • อันดับที่ 3 Ford           26,822 คัน    เพิ่มขึ้น      28.5%      ส่วนแบ่งตลาด  9.1%

     5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 431,570 คัน ลดลง 0.5%                    

 • อันดับที่ 1 Toyota        138,985 คัน     ลดลง      3.0%      ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
 • อันดับที่ 2 Isuzu          127,654 คัน     เพิ่มขึ้น    2.7%       ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi   35,065 คัน      เพิ่มขึ้น    27.3%     ส่วนแบ่งตลาด  8.1%

 

 

          สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคม มี "แนวโน้มทรงตัว" ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับสถิติการขายที่ชี้ว่า เดือนธันวาคม จะเป็นเดือนที่มียอดขายสูงสุดของปี ทั้งจากการจัดงานมอเตอร์เอกซ์โป ตลอดจนความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้ภาคเอกชนยังชะลอการลงทุน ประกอบกับกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัว ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook