เขียนโดย: boytaku boxza

เมื่อ: 25 ตุลาคม 2559 - 15:39

Toyota เผยยอดขายเดือนกันยายน เติบโตขึ้น 2.9% ยอดสะสม 9 เดือน รวม 556,525 คัน

 

          คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 63,641 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,641 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%, รถเพื่อการพาณิชย์ 38,000 คัน ลดลง 3.3% รวมทั้งรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,671 คัน ลดลง 3.2%

 

 

          โดยตลาดรถยนต์ช่วงเดือนกันยายน มีปริมาณการขาย 63,641 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน โดยแบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.6% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์นั่งอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ในขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 3.3% เนื่องจากฐานยอดขายในเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมาสูงกว่าปกติจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงเวลานั้น

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2559

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 63,641 คัน เพิ่มขึ้น 2.9%                               

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 22,166 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 10,427 คัน ลดลง 2.0% ส่วนแบ่งตลาด 16.4%
 • อันดับที่ 3 Honda ยอดรวม 8,821 คัน เพิ่มขึ้น 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,641 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 9,013 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
 • อันดับที่ 2 Honda ยอดรวม 6,720 คัน เพิ่มขึ้น 25.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.2%
 • อันดับที่ 3 Mazda ยอดรวม 2,458 คัน ลดลง 2.4% ส่วนแบ่งตลาด  9.6%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน

     3.1 กลุ่ม Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV ปริมาณการขาย  30,671 คัน ลดลง 3.2%

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 12,292 คัน ลดลง 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.1%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 8,919 คัน ลดลง 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.1%
 • อันดับที่ 3 Ford ยอดรวม 3,454 คัน เพิ่มขึ้น 34.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.3%

     3.2 ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 4,217 คัน

 1. Toyota 1,767 คัน
 2. Mitsubishi 944 คัน
 3. Ford 649 คัน
 4. Isuzu 643 คัน
 5. Chevrolet 214 คัน

4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,454 คัน เพิ่มขึ้น 4.6%

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 10,525 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 39.8%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 8,276 คัน ลดลง 4.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
 • อันดับที่ 3 Ford ยอดรวม 2,805 คัน เพิ่มขึ้น 66.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 38,000 คัน ลดลง 3.3%                    

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 13,153 คัน ลดลง 8.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 10,427 คัน ลดลง 2.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.4%
 • อันดับที่ 3 Ford ยอดรวม 3,662 คัน เพิ่มขึ้น 30.7% ส่วนแบ่งตลาด  9.6%

 

 

          ในส่วนของตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 556,525 คัน เพิ่มขึ้น 0.5%เป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์สะสมต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 4.9% สืบเนื่องมาจากยอดขายที่ชะลอตัวในตลาดรถยนต์นั่งช่วงต้นปี ขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทรถยนต์ต่างๆ

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน2559

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 556,525 คัน เพิ่มขึ้น 0.5%                              

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 172,568 คัน ลดลง 9.1% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 104,348 คัน เพิ่มขึ้น 2.3%  ส่วนแบ่งตลาด 18.7%
 • อันดับที่ 3 Honda ยอดรวม 81,499 คัน เพิ่มขึ้น 2.3%  ส่วนแบ่งตลาด 14.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 203,937 คัน ลดลง 4.9%                                

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 60,659 คัน ลดลง 21.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
 • อันดับที่ 2 Honda ยอดรวม 59,520 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
 • อันดับที่ 3 Mazda ยอดรวม 20,418 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน

     3.1 Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV ปริมาณการขาย 282,719 คัน เพิ่มขึ้น 6.0%

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 105,634 คัน เพิ่มขึ้น 0.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.4%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 93,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi ยอดรวม 28,410 คัน เพิ่มขึ้น 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

     3.2 ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 45,396 คัน

 1. Toyota 20,949 คัน
 2. Mitsubishi 12,370 คัน
 3. Isuzu 6,057 คัน
 4. Ford 5,163 คัน
 5. Chevrolet 857 คัน

4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 237,323 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu ยอดรวม 87,929 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota ยอดรวม 84,685 คัน ลดลง 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 35.7%
 • อันดับที่ 3 Ford ยอดรวม 21,295 คัน เพิ่มขึ้น 34.3% ส่วนแบ่งตลาด  9.0%

5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 352,588 คัน เพิ่มขึ้น 3.9%                    

 • อันดับที่ 1 Toyota ยอดรวม 111,909 คัน ลดลง 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.7%
 • อันดับที่ 2 Isuzu ยอดรวม 104,348 คัน เพิ่มขึ้น 2.3% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi ยอดรวม 28,410 คัน เพิ่มขึ้น 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

 

 

          สำหรับการคาดการณ์ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม คาดว่ามีแนวโน้มทรงตัว จากดัชนีการขายตามฤดูกาลชี้ว่าไตรมาสสุดท้ายจะมียอดขายสูงสุด ด้วยข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากทุกค่ายมาเสนอต่อผู้บริโภคเพื่อบรรลุเป้าหมายการขายของปี ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคต่อทิศทางและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อภาคเอกชน ในขณะเดียวกันกำลังซื้อของภาคครัวเรือนยังคงไม่ขยายตัวอย่างเต็มที่ ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคมอยู่ในสภาวะทรงตัว

 

Cr. ข้อมูลจาก Toyota

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook