เขียนโดย: Monster Racing

เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2559 - 11:09

Honda เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ ในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา

 

          บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าโครงการ "Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ" ปีที่ 4 เดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พร้อมเป็นแรงหนุนให้ประเทศไทยลดอันดับการเป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก ในปีนี้เข้าถึงรั้วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

คณะผู้บริหารฮอนด้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะอาจารย์

 

          นำโดย คุณกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และ คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในงาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 100 คน

 

 

          ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย Honda ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่ออบรมเสริมความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคคลทั่วไป ณ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับในปี 2559 ได้สานต่อโครงการฯ ด้วยการจัดกิจกรรมขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ

 

การสาธิตการเบรกด้วยระบบ ABS

 

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและชมการสาธิตในหัวข้อต่างๆ อาทิ การบรรยายเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย การอบรมทฤษฎีเรื่องการขับขี่ปลอดภัย การสาธิตแว่นจำลองสายตาการมองเห็นของคนเมา การจำลองการทำงานของถุงลมป้องกันภัย การสาธิตการเบรกด้วยระบบ ABS เป็นต้น

 

คุณกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

          คุณกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “ปัญหาด้านอุบัติภัยบนท้องถนนในประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” ถือว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้ถนนทุกสายของประเทศไทยเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก และการส่งเสริมอัตราการสวมหมวกนิรภัยเป็น 100%"

 

การสาธิตแว่นจำลองสายตาการมองเห็นของคนเมา

 

          โครงการ "Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ" ในรั้วมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ "Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมนี้ ณ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการที่ร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร. 0 2341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook